Det åndelige liv skal prioriteres - indremission.dk
Det åndelige liv skal prioriteres

17.06.2021

Det åndelige liv skal prioriteres

Det er livsvigtigt for vores tro at være en del af det kristne fællesskab
Vi står midt i en spændende genåbningstid. Det gælder også i kirker og missionshuse. Og vi taler om, at det er spændende at se, hvad der sker, når vi nu igen kan samles til gudstjeneste og møder uden begrænsninger og restriktioner. Mange har savnet fællesskabet, og der er ingen tvivl om, at det sociale aspekt er vigtigt og har stor betydning for, hvad der sker, når det nu bliver muligt at mødes.

Glæde og taknemlighed

Jeg har haft mulighed for at være med til de første fysiske møder et par steder, og det var en fest. Der var en glæde og taknemmelighed over, at man igen kunne være sammen, og snakken gik.

Her vil jeg pege på det andet aspekt, det åndelige. Når vi taler om at mødes i kirke, missionshus og bibelkreds, er både fællesskabet og det åndelige liv i spil. Det handler både om den menneskelige trivsel og vores tro. Når vi deltager i gudstjenester og møder, hvor Guds ord forkyndes i tale, sang, vidnesbyrd og samtale, opbygges og styrkes vores tro på Jesus. Derfor er det vigtigt at prioritere at være med.

Jeg tror, der er en fare for, at vi glemmer dette aspekt, når vi nu er midt i genåbningen af vores samfund.

Prioriter forkyndelsen

Lasse Iversen sætter fokus på noget væsentligt, når han i forbindelse med sin afsked som leder i Bibellæser-Ringen i februar måned skrev: Så vidt jeg kan se, så har det, at vi fik mere tid derhjemme her under corona-nedlukningerne, ikke betydet en væsentlig opblomstring af bibelbrugen. Problemet stikker dybere. Jeg tror, vi har brug for bevidst at gennemtænke vores dag og uge for at bestemme, hvor vi vil prioritere at bruge Bibelen.

Helt på samme måde har vi brug for bevidst at prioritere at være med, når Guds ord forkyndes i kirke, missionshus og bibelkreds.

Lad os med frimodighed opmuntre hinanden og tale med hinanden om, hvor livsvigtigt det i grunden er for vores tro at være en del at det kristne fællesskab. Og lad os også bruge alle de muligheder, der byder sig hen over sommeren på lejre og bibelcampings.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter