Evangeliet lyser på en mørk baggrund - indremission.dk
Evangeliet lyser på en mørk baggrund

11.02.2021

Evangeliet lyser på en mørk baggrund

Læren om alles frelse ændrer på helt centrale forhold i den kristne tro
Debatten om alles frelse er aktuel igen. En kronik i Kristeligt Dagblad d. 1. februar peger på, at mange folkekirkepræster forkynder en frelsesuniversalistisk tankegang: At Gud frelser alle mennesker og vil sørge for, at det ender godt for alle. Døden udgør ikke et skel, da en frelsesproces også er mulig efter døden frem mod Guds rensende dom.

Det står i modsætning til den lutherske lære om den dobbelte udgang – at uden troen på Kristus som frelser og hans stedfortrædende forsoningsdød møder mennesket i dommen kun Guds vrede til evig fortabelse.

Hertil anfører skribenten: »Det interessante er nu, at folkekirken dermed praktiserer en tro, som strider imod dens egne reformatoriske bekendelsesskrifter.« Hans løsningsforslag er, at folkekirken bør løsrive sig fra »det lutherske« og blive evangelisk i både praksis og teori ved at genoptage et teologisk spor fra oldkirken om troen på alles frelse.

Læren om alles frelse er ikke ligegyldig

Håbet om, at alle må blive frelst, er forståeligt. Når jeg ikke tilslutter mig løsningen, skyldes det ikke, at det vil være et nederlag at opgive læren om den dobbelte udgang. Det handler heller ikke om, at troen på Kristus skal belønnes eller om, at vi gerne vil sætte skel mellem frelste og fortabte.

Det handler derimod om, hvad der er sand og falsk kristendom, og at vi forkynder bibelsk om troen, frelsen, Kristus, dommen og det evige liv. Læren om alles frelse ændrer på helt centrale forhold i den kristne tro. Helt afgørende får den betydning for, hvordan vi læser Bibelen, og for vores syn på, hvem Gud er.

En sand forkyndelse om Jesus

Teologien i den lutherske bekendelse er bibelsk funderet og udtryk for sand tro, lære og praksis. Også uden at give tilfredsstillende tankemæssige løsninger på alt. Her er det et godt luthersk princip at lade spekulationer falde og i stedet lægge vægt på at forkynde, undervise og drive mission. På en mørk baggrund skal vi lade evangeliet lyse.

Vi vil forkynde Kristus, og det er ikke ligegyldigt, hvilken Kristus der bliver forkyndt. Derfor har vi som evangeliskluthersk vækkelsesbevægelse fortsat en opgave i at lade en klar røst lyde til omvendelse og tro på Jesus som vores forsoner.

Se også min artikel "Dommen er sandhedens øjeblik" i impuls nr. 22 fra 2019.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter