Folkekirkens ritualer afspejler troens grundlag - indremission.dk
Folkekirkens ritualer afspejler troens grundlag

22.04.2021

Folkekirkens ritualer afspejler troens grundlag

Ritualerne skal ikke tilgodese de mange forskellige opfattelser i kirken
Den aktuelle debat om gudstjenestens liturgi og ritualerne i Folkekirken viser, at der er mange forskellige opfattelser af, hvad kristendom er. Det skal der være plads til. Men vi skal ikke have ritualer, der afspejler de mange forskellige opfattelser af, hvad dåb og nadver er.

Nogle har et næsten baptistisk dåbssyn, og andre har noget i retning af et reformert nadversyn. Men vi skal ikke have ritualer, der afspejler disse syn. Hvis det blev tilfældet, ville vi ikke længere have en evangelisk-luthersk kirke.

Plads til rummelighed

I Folkekirken er der også mange forskellige opfattelser af, hvem Jesus er. Det skal der være plads til. Men vi skal ikke have nye trosbekendelser, der afspejler disse forskelle. De tre oldkirkelige bekendelser, som udtrykker troen på den treenige Gud, er afgørende for at definere Folkekirken som en kristen kirke. Her bekender vi, at Jesus er Kristus, Guds søn, at Gud blev menneske i Kristus. Og netop Kristus er kirkens fundament.

Rummelighed forudsætter et rum. Der må være noget, der afgrænser rummet, så det er muligt at definere, hvad der er indenfor, og hvad der er udenfor.

Ritualerne er med til at definere rummet, den evangelisk-lutherske kirke. Det indebærer, at der er grænser for, hvor forskellige ritualer for dåb og nadver vi kan have i Folkekirken.

Tydelige ritualer

Dåbsritualet må tydeliggøre: 

  • at syndere er noget, vi er, og ikke noget vi bliver
  • at dåben er et sakramente og ikke en bekendelseshandling
  • at det er Gud, der handler, og ikke mennesket 
  • at troen er gave og ikke præstation

Nadverritualet må tydeliggøre, at jeg modtager Kristi legeme og blod i kraft af løftet og budskabet i indstiftelsesordene. Når jeg hører ordene: Dette er Jesu Kristi legeme, så modtager jeg Kristi legeme og ikke blot et symbol.

Der må være plads til forskellige variationer, som vi allerede kender det fra de tre versioner af nadverritualet. Men der er grænser for, hvor forskellige de kan være. Hvis de kommer til at afspejle en grundlæggende anden kristendomsforståelse end den evangelisk-lutherske, vil det indebære en opløsning af kirkens identitet som evangelisk-luthersk.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter