Frivilligheden skal tales op - indremission.dk
Frivilligheden skal tales op

24.02.2022

Frivilligheden skal tales op

Lønnede medarbejdere skal ikke udføre frivilligt arbejde, men opmuntre, vejlede og sparre med de frivillige
Det frivillige engagement er en helt central del af IM-bevægelsens DNA, som vi på alle måder skal værne om og understøtte. Uden frivilligheden ville bevægelsen kun være en skygge af sig selv.

Forenings-Danmark har for tiden fået nyt fokus på frivillighedskulturen. Under corona-pandemien har mange mennesker fået tid til at reflektere over, hvad man bruger sin tid på. Tiden er dyrebar, og derfor er det langt fra ligegyldigt, hvad man laver – både når det gælder arbejdstid og fritid. Det er i udgangspunktet en god ting, at man en gang imellem tager dette op til revision.

Det kan dog føre til den konklusion, at den enkelte vælger den tjeneste fra, som man før har været engageret i. Hvis det bliver en generel tendens, risikerer vi som bevægelse at komme i en meget farlig situation.

En fejlslutning

IM består dog ikke udelukkende af frivillige. Faktisk er der relativt mange medarbejdere, som står i en lønnet fuldtidstjeneste. Det er en stor ressource at have disse, men det er en fejlslutning, hvis man mener, at de er betalt for at udføre det frivillige arbejde.

Med andre ord er de lønnede medarbejdere til for at understøtte det frivillige engagement, som er helt essentielt for bevægelsen. Medarbejderne skal opmuntre, vejlede og sparre med de frivillige. De skal ikke tage arbejdet fra de frivillige, og de frivillige skal ikke stoppe med at være frivillige og i stedet betale nogle andre for at gøre arbejdet.

Hvis dette sker, mister vi noget af kernen i vores identitet som græsrodsbevægelse.

Medejerskab

I IMU mener vi, at »frivillige bør ses, høres og bruges«, for det er med til at give medejerskab. Det er af afgørende betydning, at vi skaber de bedste rammer om at være frivillig, for det er netop gennem det frivillige engagement, at mange oplever at blive opmuntret til troen og til livet.

Lad os alle sammen arbejde med på at tale det frivillige arbejde op, sådan at alle føler sig både set, hørt og brugt, og sådan at endnu flere får lyst til at gå ind i en frivillig tjeneste.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter