Hæng ud med Gud - indremission.dk
Hæng ud med Gud

07.02.2020

Hæng ud med Gud

Nyt samtaleoplæg når ud til mange forskellige danske hjem
Interessen for at tale om og reflektere over troen og livet er tydelig i disse år. Danske festivaler henvender sig til evangelisationsteamet SnakTro for at få dem med på festivalpladsen. Interessen for kristendomskurser i forskellige modeller har god tilslutning, og samtaleoplægget Hæng ud med Gud viser sig at nå et stort antal hjem, der ikke ellers har en nær relation til kirken. Det er tre eksempler, der giver frimodighed.

Flest kulturkristne brugere

Hæng ud med Gud er et materiale, som fem organisationer (bl.a. Indre Missions Familiearbejde og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler) har søsat med Bibellæser-Ringen som projektledende. Erfaringerne med materialet viser, at en bred vifte af danske familier har grebet muligheden for at sætte ord på tankerne om Gud, livet, døden og hverdagens udfordringer – med Bibelen som grundlag. Brugerne har vist sig at have en meget blandet relation til kirken, og mere end 60 procent af dem, der positivt har responderet på kampagnen, kategoriserer sig selv som kulturkristne.

Plads til fordybelse

Mange familier udfordres af travlhed og kæmper for at finde ro til det nærvær og den samtale, som er så afgørende for både den menneskelige og åndelige dannelse.

    Hæng ud med Gud giver mulighed for – med et ikke-indforstået sprog – at skabe refleksion over livet og Gud. Det sætter en god ramme og åbner for fordybelse og samtale om livets værdier og åndelige perspektiv.

    Sammen med f.eks. SnakTro og kristendomskurserne imødekommer Hæng ud med Gud en ny efterspørgsel og interesse for refleksion over troen på Gud.

    På hjemmesiden hængudmedgud.dk kan der bestilles en gratis prøvepakke. 693 har indtil nu gjort brug af den mulighed. Et dejligt højt antal af familier har altså givet sig selv en mulighed for fordybelse i Bibelens univers.

    Det giver frimodighed til mere, når vi ser, hvordan kurser og materialer gribes af mange, der ikke ellers har en nær relation til kirken.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter