IM kan nu deltage i Himmelske Dage - indremission.dk
IM kan nu deltage i Himmelske Dage

21.10.2021

IM kan nu deltage i Himmelske Dage

En ny struktur for danske kirkedage betyder, at kirker og organisationer kan optages som »venner af danske kirkedage«
Ved hovedbestyrelsesmødet i september blev det besluttet, at IM kan blive »Venner af Danske Kirkedage«. Det betyder, at IM vil være til stede på en ny måde, når der afholdes Himmelske Dage til maj 2022 i Roskilde.

Ikke ændret syn på tværkirkelighed

I en leder i impuls sommeren 2019 redegjorde jeg for, hvorfor IM ikke kan stå bag Himmelske Dage. Det syn er der ikke ændret på med denne beslutning. Formålet for Danske Kirkedage gør, at IM ikke kan være medindbyder til Himmelske Dage. Hvis IM skal være medansvarlig for et tværkirkeligt eller fælleskirkeligt forkyndelsesfællesskab, vil det være en principiel kursændring.

Samtidig nævnte jeg en positiv udvikling, set fra vores perspektiv. Der er sket flere ændringer i løbet af de sidste 10-15 år, bl.a. at konceptet i 2016 blev noget anderledes med navnet »Himmelske Dage«, hvor man flyttede afholdelsen ud på torve og gader, og hvor en mere åben markedstænkning gjorde sig gældende for deltagelse.

Dialog har banet vej for nye muligheder

I de sidste 3-4 år har vi haft konstruktive dialogmøder med ledelsen i landskomitéen for Danske Kirkedage, som arrangerer Himmelske Dage. Disse samtaler har ført til en forståelse for IM’s syn og vist en velvilje til at overveje nye muligheder. Da man i forsommeren vedtog en ændret struktur for Danske Kirkedage, som er organiseret under Danske Kirkers Råd, viste der sig en model, som også giver plads til IM.

Som noget nyt kan kirker, kirkelige organisationer og netværk optages som »Venner af Danske Kirkedage«. Som venner er man ikke medansvarlig for det samlede program i forbindelse med afviklingen af Himmelske Dage eller andre af Danske Kirkedages events.

Hermed kan IM være til stede ved eksempelvis Himmelske Dage og kun tage ansvar for det, vi selv arrangerer eller byder ind med. Som det er beskrevet om »venner«, så mødes man på tværs af kirkernes forskellighed for at lade sig opmuntre og udfordre i gensidig respekt, og man kan tage del i det omfang, som en organisation selv er interesseret i.

Fremadrettet giver det IM mulighed for at deltage ved Himmelske Dage ud fra en klar ramme for, hvordan vi kan engagere os og præge med det indhold, som vi gerne vil bringe i spil i kirkelandskabet.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter