IM vil inspirere og opmuntre menighedsrådene - indremission.dk
IM vil inspirere og opmuntre menighedsrådene

25.06.2020

IM vil inspirere og opmuntre menighedsrådene

En plads i de nye menighedsråd er vigtig for kirkens mission i nærområdet
Det er vigtigt for folkekirkens liv og virke, at der er nogle, som vil sætte en sund og god retning i et menighedsråd. En plads i menighedsrådet giver mulighed for at tage ansvar for det lokale kirkeliv og kirkens mission i nærområdet. Som rådsmedlem aflægger man løfte om at ”ville udføre det betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.”

Der er brug for menighedsrådsmedlemmer, som kender kirken indefra og kender ham, som giver kirken liv og vækst. Menighedsrådet har et åndeligt ansvar – ikke kun ved et præstevalg. Samtidig handler menighedsrådsarbejdet også om økonomi, drift, bygninger og personaleledelse – og der er derfor brug for mennesker med forstand på at skabe gode rammer og forhold for kirkens dagligdag.

Ny valgform, nye muligheder

Til efteråret er der valg til menighedsrådene på en ny måde. Det sker ved en valgforsamling i det lokale sogn den 15. september, og alle medlemmer af folkekirken kan deltage.

Jeg vil opfordre IM’s venner til at engagere sig i det folkekirkelige liv og gøre deres indflydelse gældende – både ved at stille op til menighedsrådet og ved at møde frem og stemme ved valgforsamlingen!

Den nye valgform tager udgangspunkt i, at valg til menighedsrådet nu kun sker som et personvalg og ikke længere ved et listevalg. Det er også nyt, at interesserede kandidater stiller op på selve valgforsamlingen, og at der kun kan stemmes personligt på de enkelte kandidater. Er man uenig i valgets udfald, er der i valgloven en ”ventil” med bestemmelser for et efterfølgende afstemningsvalg med kandidatlister.

Ønsker at være mere proaktiv

I hovedbestyrelsen har vi sat fokus på, hvordan vi bedre kan opmuntre, inspirere og vejlede menighedsrådsmedlemmer. Vi er klar over, at det nogle gange kan være ensomt og under svære vilkår at sidde i et menighedsråd. Men vi ved også, at mange oplever respekt omkring deres holdninger og engagement.

Det har stor betydning for vores tilstedeværelse i folkekirken og for missionsarbejdet, at IM-venner er aktive i det lokale kirkeliv, arbejder for de gode relationer og styrker samarbejdet med præster og menighedsråd. 


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter