Indre Mission går nye veje - indremission.dk
Indre Mission går nye veje
27.12.2020

Indre Mission går nye veje

Vi er vant til at planlægge lang tid frem, men har opdaget, at der også kan være en styrke i at være mere spontan
Det var en opmuntring for mig at være med til at ringe rundt til lokale formænd for Indre Mission, som det er beskrevet i dette nummer af impuls. Situationen er virkelig meget forskellig rundt i landet. Nogle fællesskaber er små, og andre er store. Nogle består mest af unge og yngre, andre af gamle, og nogle steder er alle aldre repræsenteret.

Men der var især ét fællestræk, som var opmuntrende for mig, og som blev en påmindelse om, hvad der altid har kendetegnet bevægelsen Indre Mission.

På jagt efter nye midler og måder

I 2020 er vi blevet presset til at tænke i nye baner hurtigere, end vi er vant til. Men det har man håndteret godt de fleste steder. Der er blevet arbejdet med at tilpasse mødeform, bordopstilling, servering og afvikling af sang, og der er udviklet nye arbejdsmetoder og værktøjer i arbejdet, herunder brug af digitale medier.

Vi er vant til at planlægge lang tid frem, men har opdaget, at der også kan være en styrke i at være mere spontane i arbejdet. Det viser sig, at der er stor vilje til at tilpasse arbejdet, når vilkår og muligheder pludselig ændrer sig.

Målet er, at så mange som muligt skal lære Jesus at kende og have hjælp til at blive bevaret i troens fællesskab med ham. Så må vi til enhver tid finde ud af, hvordan vi bedst arbejder mod det mål. Hele tiden på jagt efter nye midler og måder at arbejde på.

Være omstillingsparate

Måske kan vi indimellem glemme, at det er – og naturligt må være - Indre Missions kendetegn at være omstillingsparat, kreativ og opfindsom, når det gælder om at drive mission for Jesus i Danmark. Coronatiden pustede i så fald liv i dette kendetegn, fordi vi blev udfordret til at tænke nyt, se nye muligheder og gå nye veje.

Lad os tage det med ind i det nye år! Lad os sammen lokalt og på landsplan gøre alt, hvad vi kan, for at bruge de muligheder og midler, vi kan komme i tanke om og få øje på, for at så mange som muligt får chancen for at møde Jesus. Om det skal ske gennem sociale medier, podcast, ved personligt vidnesbyrd, besøgstjeneste, det skrevne ord eller møder med forkyndelse af Guds ord eller …


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter