Julens glædelige budskab er uforandret - indremission.dk
Julens glædelige budskab er uforandret

10.12.2020

Julens glædelige budskab er uforandret

Det bliver en anderledes jul, men budskabet er det samme og giver grund til glæde
Det bliver en anderledes jul i år. Corona-restriktioner vil sætte præg på julefejringen både i hjem, kirker og missionshuse. Vi kan ikke mødes i større antal på tværs af landet eller med familier, sådan som mange har tradition for. Det har været nødvendigt at tænke alternativt om julegudstjenesterne, og julefesten i missionshuset, eller hvor den afholdes, er enten aflyst eller bliver uden sang rundt om juletræet. Hertil kommer aflysning af alle andre arrangementer og hyggelige sammenkomster, der plejer at samle os i adventstiden.

Selvom det er forståeligt, at coronatræthed kan gøre sit indtog i sindet, er der grund til at glæde sig i advents- og juletiden.

Det afgørende er ikke forandret

Det afgørende ved julefejringen er ikke forandret. De gode nyheder om, at Gud blev menneske for vores skyld for at redde os fra synd og evig fortabelse, er uforandrede. I sin store kærlighed kom Jesus til os som barnet i krybben og med korset for øje. Vi har et evigt håb i troen på ham, sådan som løftet blev givet os i dåben.

Dette glædelige budskab lyder, også i denne jul, med samme tyngde og kraft. Måske giver netop de ydre forandringer i år os anledning til på en særlig måde at rette vores sind mod, hvad julens budskab forkynder!

Fortælle de gode nyheder videre

Julen minder os om, at Gud har aflagt vidnesbyrd om, hvad han har gjort for os. Det må opmuntre os til efter julefesten at gå i samme spor og bringe vores vidnesbyrd om troen på Jesus til andre. Når vi om nogle uger tager hul på 2021, ligger der et nyt år foran, hvor vi får givet en række muligheder for at være i den mission.

Sidst i november talte jeg med flere lokale IM-formænd i forbindelse med en rundringning, som flere ledere i IM deltog i. Der er forskel på, hvordan IM-fællesskaber har afholdt møder og er kommet igennem efteråret. Men jeg erfarede en generel bevidsthed om, at vi må hjælpe hinanden både åndeligt og socialt i denne tid, og der blev nævnt konkrete tiltag for at gå nye veje for at få kontakt med flere. Et nyt år med nye missionsmuligheder ligger foran.

Med ønsket om en glædelig julefest i Jesu navn.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter