Krisen bør skabe politisk forandring - indremission.dk
Krisen bør skabe politisk forandring

30.04.2020

Krisen bør skabe politisk forandring

Corona-krisen har lært os, at ethvert menneskeliv er værd at kæmpe for, og at frihed ikke er en selvfølge
Vi har under coronakrisen erfaret at måtte give afkald på den frihed, som vi for blot et par måneder siden tog for givet. I stedet har politisk kontrol og frygten for det ukendte taget styringen i den velmente hensigt at redde de mest sårbare liv. Vi har måttet lære at være sammen på afstand og på nye måder. Vi har øvet os i at sætte egoismen mere til side for at udvise hensyn og tage medansvar. Alt sammen med næsten for øje.

Regeringen har sat en kurs ud fra et forsigtighedsprincip og har arbejdet på at minimere dødstallet, skabe tryghed og lave hjælpepakker, som der er grund til at kreditere positivt for. Nu bliver det interessant at se, hvordan de næste faser af genåbningen af Danmark gribes an.

Synet for frihed og mennesket

Statsministeren har udtalt, at det er en forandret hverdag og verden, vi finder tilbage til – også efter en langsom genåbning. Ingen tvivl om, at en alvorlig krisetid skaber forandringer og ændrer adfærd og vaner. Der vil være begrænsninger og forskellige tab, men nyt vil også spire frem, og en fornyet refleksion over livet, værdier og prioriteringer vil komme til udtryk.

Mon der også vil ske politiske forandringer i flere partier og ikke mindst hos regeringen selv? Lige umiddelbart før krisen indtrådte, oplevede vi en indskrænkning af frihedsrettighederne og forståelsen af åndsfriheden, eksempelvis på skoleområdet og omkring (religiøs) opdragelse. Før krisen var det menneskesyn ikke så tydeligt, at ethvert sårbart liv er værd at kæmpe for at redde - blandt andet i spørgsmål om aktiv dødshjælp, handicappede, udsatte ældre, børn i alkoholramte familier eller psykisk syge.

Håb om et skifte

Jeg håber, at coronakrisen bliver anledning til et skifte, så regeringen kommer ud på den anden side med et fortsat positivt styrket menneskesyn, der bliver omsat i konkret politik. Og at den vover at slippe noget af kontrollen for at give plads for større åndsfrihed i stedet for at lade frygten eller en bestemt ideologi sætte kursen.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter