Lad os tale dåben op - indremission.dk
Lad os tale dåben op

08.04.2021

Lad os tale dåben op

Hvis kirken ikke taler klart om dåben, bliver både kirken og dåben valgt fra
Folkekirken er ramt af et faldende dåbstal. I 2020 var der et markant fald, hvor en stor del kan tilskrives coronakrisen og nedlukningen af samfundet. Men tendensen har været tydelig gennem en årrække. Af flere grunde vækker det bekymring, og det er relevant at undersøge hvorfor, og hvad der kan gøres.

Også i de andre nordiske lande oplever kirkerne denne udvikling. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd har taget initiativ til et fællesnordisk pilotprojekt, hvor forskere, præster og menigheder i fællesskab vil reflektere over dåbens rolle i kirkernes selvforståelse og praksis og udveksle erfaringer. I løbet af foråret afholdes fem webinarer, hvor jeg er blevet inviteret til at deltage.

Mere end en tradition

Den aktuelle liturgidebat i folkekirken har vist, at kirken ikke er klar i mælet, og at et luthersk syn på dåben ikke er så selvfølgeligt. Når dåbsteologien halter, vil det – sammen med andre årsager i tiden – medføre, at kirken og dåben vælges fra.

Når forældre i undersøgelser svarer på, hvorfor de døber deres børn, er det typiske svar traditionen og i mindre grad synet for dåbens sande betydning. Samtidig mener flere, at de ikke bør træffe et valg om dåb på deres barns vegne.

Hvis kirken og præsterne ikke selv kan eller tør sætte tydelige ord på, hvorfor vi skal døbe, er der ikke noget at sige til, at man ikke får ændret den opfattelse.

Vi må tale dåben op

Nye tiltag sker i folkekirken i disse år for at tale dåben op. Nogle giver god mening, mens andre i min optik er mere problematiske. Uanset kan vi hver især tale dåben op.

I et oplæg ved en af webinar-samlingerne kom den pointe frem, at kirken bedre skal hjælpe hjemmene til at tale om dåben og den kristne tro. Også i IM kan vi gøre det ved at benytte oplagte muligheder i hjem og familierelationer til at tale om, hvad det betyder at være døbt. Eller bruge dåben som anledning til at fortælle andre, hvorfor vi er kristne og tror på påskens budskab!


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter