Missionen holder ikke ferie - indremission.dk
Missionen holder ikke ferie

14.07.2022

Missionen holder ikke ferie

Troen på Jesus har særligt gode vækstbetingelser på sommerens mange lejre og campings
Missionshuse og mødelokaler står ofte tomme og stort set ubrugte i sommerperioden. Nogle steder helt op til seks uger, hvor der ikke er program i lokale klubber og fællesskaber.

Men det betyder ikke, at der ikke er mission i disse uger – tværtimod. Aktiviteterne er blot flyttet ud i sommerlandet.

Måske er netop sommeren med mange lejre og campings for små og store børn, teenagere, unge, familier, indvandrere, ældre, singler og fællesskaber en af de bedste årstider for mission. Mange får i hvert fald en særlig anledning til at møde evangeliet om Jesus til disse arrangementer.

Nemmere på camping

Vi ser glædeligvis rigtig mange, som i løbet af denne sommer deltager i en kristen lejr eller camping, og som ellers ikke er en del af et kristent fællesskab lokalt eller sjældent ellers hører Guds ord. Måske bor de i et område, hvor der ikke er noget lokalt fællesskab at deltage i, eller måske er det bare nemmere at være med på en lejr eller camping end i et lokalt fællesskab, hvis man er søgende.

Det er i øvrigt ofte også lettere at invitere sin ven med på en lejr eller på en bibelcamping end til klub eller et mødefællesskab lokalt som det første. Derfor er der lejre med ret høje procenter af deltagere uden daglig kontakt til et lokalt kristent fællesskab. På en lejr eller en camping, hvor man er sammen hele døgnet, er der også særlige vilkår for at dele troen med hinanden. Også af den grund vil mange opleve, at tro på Jesus har særlige vækstbetingelser hen over sommeren. Det gælder både for søgende, nye og gamle i troen.

Fungerer som ledertræning

Samtidig fungerer mange af vores lejre og campings som ledertræning. For en hel del bliver sommeren anledning til at prøve at tage et lederansvar som kristen. Det er måske første gang, de skal holde en andagt eller tage ansvar for at fortælle børnene om Jesus i en gruppe.

I år har det nogle steder været vanskeligere at finde ledere nok til sommerens arrangementer. Muligvis som følge af de to foregående år med aflysninger på grund af corona.

Alt dette kalder på vores forbøn for det, der sker hen over sommeren. Bed for nye og gamle ledere, og bed for dem, for hvem det er første gang eller årets eneste gang, hvor de hører evangeliet.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter