Nej til klimaangst - indremission.dk
Nej til klimaangst

25.03.2021

Nej til klimaangst

Vi kan ikke redde verden, men vi skal forvalte Guds gaver og passe på hinanden
Både for mig og for den yngre generation er spørgsmålet om fremtidens klima vigtigt. Men samtidig erfarer jeg, at der har sneget sig en klimaangst ind hos mange – især unge. Det er usundt. For nogle unge er klimaangsten endda blevet en personlig krise, som både handler om frygten for fremtiden og frygten for at handle uetisk.

Jeg er kun forvalter

Som kristen er jeg kaldet til at være forvalter af Guds jord. Det betyder, at Gud har sat mig her på jorden for at sørge for, at hans skaberværk trives og ikke nedbrydes. Men verden er ikke perfekt. Syndens virkelighed har sneget sig ind i skaberværket, som derfor nedbrydes. Det tror jeg, klimakrisen er et udtryk for.

Det kalder på handling fra os alle i forhold til at forvalte vores liv på den bedstemåde. Den unge, der er i krise omkring klimaet, skal vi møde med forståelse og omsorg.

Vi bør i vores fællesskaber samtale om emnet. Vi bør arbejde for at forvalte fællesskabets resurser mere klimavenligt. For det er vores fælles opgave at tage ansvar for vores forbrug.

Men vi må ikke gøre klimaet til det centrale. Forvalteren arbejder efter bedste evne med det, han skal forvalte. Men i sidste ende er det kun hans ansvar at være forvalter. Vi kan og skal ikke redde verden.

Gud har ansvaret

Når vi kristne er forvaltere af Guds gaver, betyder det, at vi kan lægge det endelige ansvar hos Gud. At lægge ansvaret hos ham, som kan skabe nyt af intet, giver os muligheden for at forvalte frimodigt og efter bedste evne med det, vi har fået.

Det kan løfte noget af klimaangsten fra vores skuldre, fordi vi nu ikke skal frelse hele verden. Vi kan fokusere på at være gode forvaltere, der tager vare på hinanden og på miljøet og derved også arbejder for et bedre klima.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter