Opgør med en usund alkoholkultur - indremission.dk
Opgør med en usund alkoholkultur

20.08.2020

Opgør med en usund alkoholkultur

Lad os tale ærligt og åbent om vores alkoholvaner og være gode eksempler for de unge
Danske skolebørn er fortsat europamestre i druk, og 15-16 årige drikker sig langt oftere fulde i dag end tidligere. Det er konklusionen i nye tal fra Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse, som blev offentliggjort for nylig, og de bekræfter WHO’s skolebørnsundersøgelse fra maj.

Undersøgelserne viser også en større sandsynlighed for, at andre rusmidler og stoffer følger i kølvandet af unges alkoholkultur, samtidig med at risikoen for ubehagelige oplevelser, slagsmål og uønsket sex stiger.

Selvom teenagere og unge i IM formentlig kun udgør en lille del af statistikken, er problemstillingen vigtig at forholde sig til. Den danske alkoholkultur er syg, og kristne unge undgår heller ikke at møde de udfordringer og fristelser, som den bringer med sig.

Muligt at være sammen uden alkohol

Altinget bragte den 2. august et interview med Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, hvor han fremhæver ønsket om et opgør med en usund alkoholkultur. Han siger: »I Danmark har vi generelt svært ved at have det sjovt uden at drikke alkohol. Men vi kan også se, at der faktisk er nogle grupper, der drikker mindre alkohol. Vi vil gerne kunne bidrage med viden om, hvordan nogle unge åbenbart klarer sig uden at drikke alkohol.«

Her byder IM gerne positivt ind. Vi har tradition for fællesskaber, hvor det ikke er alkohol, der samler os, samtidig med at vi støtter den personlige frihed til sunde alkoholvaner. I IM må det ikke være tabu at tale om mådeholdenhed eller om (dårlige) vaner med hinanden, og de afholdende må ikke opleve sig »forkerte«.

Kulturændring kræver ansvarlige voksne

Flere kommuner, grundskoler og ungdomsuddannelser har haft et øget fokus på festkulturen ved dels at begrænse unges adgang til alkohol og dels at oplyse om en skadelig alkoholkultur. Det er godt. Men der kan gøres mere i alkoholforebyggelsen – også politisk ved fokus på lovgivning, priser og tilgængelighed.

Jeg glæder mig over, at flere myndigheder har vist problemet fornyet opmærksomhed. Det giver forhåbning om initiativer og handling.

Skal udviklingen vendes, kræver det også, at vi er ansvarlige voksne – lærere og ikke mindst forældre, som tør sætte tydelige rammer, tage den ærlige samtale og selv være gode eksempler. Det er ude i vores hjem, at kulturen langsomt skal ændres.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter