Samarbejde skaber en bredere platform for evangeliet - indremission.dk
Samarbejde skaber en bredere platform for evangeliet

18.11.2021

Samarbejde skaber en bredere platform for evangeliet

Jeg glæder mig over de mange IM-venner, som engagerer sig i mission og diakoni i andre organisationer
Gennem de seneste måneder har jeg deltaget ved en del missionsfester og årsmøder i organisationer med fokus på international mission, hjælp og forkyndelse til soldater og veteraner samt diakoni. Og jeg er begejstret over indholdet ved de samlinger.

Det er ligeledes meget opmuntrende, at en særdeles stor del af deltagerne ved disse arrangementer kommer fra Indre Mission. Det er solide og trofaste missionsvenner, der udgør et formidabelt og støttende bagland ind i disse organisationer.

Det skal handle om Kristus

De mange engagerede IM-venner er med til at sætte retning og fastholde et vigtigt perspektiv i de forskellige organisationer. Nemlig, at det skal handle om Kristus. Desuden skabes god og velfortjent opbakning til ledere, missionærer og øvrige ansatte i organisationerne.

Når IM’ere deltager i organisationsarbejde og er aktive i menighedssammenhæng, fremmer det også IM’s formål at Lede til Jesus – Leve i Ham – også selvom det ikke sker i IM’s eget regi. På den vis når IM også længere ud med evangeliet.

Ønsket om at nå flere med evangeliet vokser i os, når evangeliet forkyndes. Derfor er forkyndelsesfællesskabet et vigtigt element i samarbejdet med missions og diakoniorganisationerne.

Udfoldelsen af missionen kan ske på mange måder, og samarbejdet mellem IM og organisationerne skaber en bredere platform for at bringe evangeliet ud. Vi giver af det, vi selv har modtaget. Vi elsker, fordi han elskede os først.

En form der passer til målgruppen

Forkyndelsen af Jesus Kristus som Guds søn kan ske på mangfoldige måder. Det er styrken ved organisationernes forskellighed og målrettede indsats. Evangeliet forkyndes i en form, der passer til målgruppen.

Tak til jer IM-venner, der giver opbakning til de mange gode, kirkelige organisationer i vores land. Og tak til jer i organisationerne, som sammen med os rækker evangeliet videre til mennesker, der endnu ikke kender Jesus som frelseren.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter