Tak til jer der yder en ekstra indsats - indremission.dk
Tak til jer der yder en ekstra indsats

26.11.2020

Tak til jer der yder en ekstra indsats

Indre Missions fællesskaber kan være en medicin mod ensomhed og afkoblethed
Gennem de seneste år har det vist sig, at ensomhed og følelsen af at være afkoblet fra fællesskabet er udbredt i den danske befolkning.

Flere unge kan fortælle om, at ensomheden er en virkelighed, som de må kæmpe med – midt i det pulserende hverdagsliv.

Da vi i foråret blev ramt af coronavirus, og man måtte lukke samfundet ned, steg andelen af mennesker, for hvem ensomhed var og er en stor udfordring.

Nu mærker vi afsondretheden

Før corona-pandemien var ensomheden i min optik ofte et symptom på et stadig accelererende præstationssamfund. Nu er situationen nok nærmere, at forsamlingspåbud og afstand gør, at vi også fysisk mærker afsondretheden.

Indre Mission er kendetegnet ved, at vi mange steder i Danmark har stærke lokale fællesskaber. Disse fællesskaber yder også i denne tid en enorm indsats for at imødegå ensomheden lokalt. Jeg vil derfor gerne benytte denne leder til at takke alle jer, der på hver jeres måde har ydet og yder en indsats for et medmenneske, både tidligere og nu i denne specielle tid!

Tak til alle jer, der har fundet alternative mødeformer, til jer, der vandrer rundt og besøger folk fra jeres fællesskab, og til jer, der har øje for den enkeltes behov og de mennesker, som specielt i denne krise er landet i en vanskelig situation uden udsigt til, at det snart bliver bedre.

Ensomheden er i forskellige sammenhænge blevet kaldt en folkesygdom. I den situation er der brug for en læge, der kan ordinere den rette medicin.

Jeg tror, at Indre Missions fællesskaber kan være en medicin mod ensomhed og afkoblethed. Det er fællesskaber med et stærkt talt ord, gode relationer og tid til hinanden.

Tro, håb og samtale

I Indre Missions fællesskaber er der plads til de svære tanker, der er plads til tro og håb og til samtale. Der er kort sagt plads til at være menneske.

Jeg vil opfordre til, at vi i stigende grad lokalt lader os inspirere til at være varme og omsluttende fællesskaber, der har medmennesket i centrum og Jesus for øje!

Ensomhed er muligvis en sygdom, men som kristne kender vi lægen – fællesskabets herre, og med ham i centrum bliver vores kristne fællesskaber medicin til helbredelse.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter