Vores trivsel er udfordret - indremission.dk
Vores trivsel er udfordret

11.03.2021

Vores trivsel er udfordret

Med en hverdag præget af restriktioner skal vi være opmærksomme på den mentale sundhed
Det er vanskeligt at adskille det åndelige og det mentale, men jeg vil alligevel i denne omgang fokusere på det mentale, hvor jeg ser nogle faresignaler hos den enkelte, i familien og i vores øvrige relationer.

Vi skal være opmærksomme på den mentale sundhed i den nuværende situation, men også når fællesskaberne igen åbner op for fysiske samlinger i større omfang.

En tilstand af trivsel

Sundhedsstyrelsen definerede for nogle år siden mental sundhed som »en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker.«

Med en hverdag præget af restriktioner i både arbejds-, privat-, forenings- og kirkeliv, er den mentale sundhed udfordret på alle parametre.

For nogle har de seneste måneder været forfærdelige. For andre har tiden været mere tålelig. Men ingen er gået uberørt gennem de seneste 12 måneder, hvor vi ikke har kunnet indgå i fællesskab med andre mennesker som hidtil, og hvor udfoldelse af vores evner og hverdagens gøremål er blevet begrænset.

Det handler både om vores personlige trivsel og om relationen til andre. Derfor skal vi både nu, og når fællesskaberne åbner igen, være opmærksomme på vores egen mentale sundhed, og på vores medmenneskes trivsel og velbefindende.

Vores mentale sundhed præger vores tanker, vores følelser, vores handlinger og alle vores relationer. Tager vi ikke godt hånd om det, kan det belaste trivslen både hos os selv og for vores sociale liv.

11 gode råd

Sundhedsstyrelsen har udgivet 11 gode råd til at værne om den mentale sundhed. Det er råd, som jeg gerne vil anbefale. Ved at følge dem vil du, dine omgivelser og dit kristne fællesskab kunne løftes til en bedre trivsel.

Det er basale råd om søvn, kost og fysisk aktivitet. Men det er også råd, der retter sig mod din håndtering af selvværd og selvtillid. Lyt gerne til dem - det kan løfte både dig og dit medmenneske.


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter