Ændrede ritualer må ikke ændre teologien - indremission.dk
Ændrede ritualer må ikke ændre teologien
Ændrede ritualer må ikke ændre teologien

20.11.2021

Ændrede ritualer må ikke ændre teologien

Biskopperne havde formuleret seks forslag til arbejdet med fornyelse af folkekirkens liturgi, som blev fremlagt på en konference den 13. november.
Ca. 150 deltog i biskoppernes liturgikonference i Fredericia den 13. november. Konferencen var en opfølgning på den lange høringsproces, som også Indre Mission har deltaget i. Høringen har indsamlet 350 bidrag med kommentarer og ønsker til fremtidens gudstjeneste, og lørdagens konference var et forsøg på at samle en foreløbig konklusion.

Biskopperne havde som oplæg til konferencen formuleret seks forslag til det fortsatte arbejde med en fornyelse af folkekirkens liturgi og ritualer. Debatten viste, at der er langt mellem dem, som ønsker grundlæggende reformer, og dem, som slet ikke ønsker ændringer overhovedet. Men det stod også klart, at det store flertal ikke ønsker grundlæggende ændringer, og at fornyelser skal være præget af genkendelighed og frihed.

»Indre Mission ser frem til, hvad biskopperne lægger frem efter det næste bispemøde i begyndelsen af januar,« siger IM’s formand Hans-Ole Bækgaard.

»Forslaget om et Liturgisk Forum kan – hvis det bliver med et afgrænset kommissorium og en udløbsdato – bestemt være med til at afklare flere af de spørgsmål, som har været bragt i spil, ligesom det kan være med til at styrke en liturgisk bevidsthed og dannelse.«

Når det gælder ritualerne, mener formanden, at det forholder sig anderledes.

»Vi er optaget af, at den bærende teologi – ikke mindst i dåbsritualet – ikke bliver udvandet i forhold til kirkens evangelisk- luthersk bekendelse.«

Hans-Ole Bækgaard håber derfor, at hvis biskopperne vælger at nedsætte en dåbskommission, at udvalgets arbejde så vil være præget af et klart luthersk dåbssyn.

Folkekirkens liturgiarbejde kan følges på folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter