Der er brug for en god slutspurt - indremission.dk
Der er brug for en god slutspurt
Der er brug for en god slutspurt

21.11.2018

Der er brug for en god slutspurt

IMs økonomi er præget af nedgang i både gaver og antallet af givere. Det bekymrer formand Hans-Ole Bækgaard, for gaver handler ikke bare om økonomi
Bortset fra februar måned har Indre Mission i alle måneder af 2018 modtaget markant færre gaver, end der var budgetteret med. Med udgangen af oktober måned halter gaverne således over 1,3 millioner kroner efter budgettet, og det bekymrer formand Hans-Ole Bækgaard.

    »Der er meget brug for hver en krone! Vi må konstatere, at der har været et betydeligt fald i indsamlede gaver indtil nu i år, men heldigvis er året ikke slut endnu. Så resultatet kan nå at se anderledes ud,« siger Hans-Ole Bækgaard.

Støt missionsarbejdet i Danmark. Giv en julegave til Indre Mission. >> Støt her

   
    I december måned plejer IM at modtage op mod en fjerdedel af alle årets gaveindtægter, men i år er der altså brug for en ekstra god slutspurt.

    »Som bevægelse, der er afhængig af indsamlede midler, har vi en stående udfordring. Hvis regnskabet en række år udviser underskud, kan det for nogen være svært at finde en motivation til at give. Hvis bundlinjen i et par år viser overskud, finder nogen det ikke nødvendigt at give. Men vi har brug for en styrket økonomi til at nå længere ud og forkynde Kristus for endnu flere. Derfor har vi som ledelse et mål om at fremme en sund økonomi, der blandt andet giver mulighed for at øge normeringen og styrke missionsaktiviteter, men det er afhængigt af, at der også er opbakning hertil,« siger han.

Giverskare skrumper

En analyse af gavetallene viser, at gaverne har ligget på et nogenlunde stabilt niveau de seneste år, godt hjulpet på vej af større enkeltgaver. Disse større gaver er indtil videre udeblevet i år. Samtidig er den faste giverskare skrumpet, og det samme er tilfældet med antallet af gavebreve til IM, selv om der stadig er betydelige fordele ved at tegne gavebreve for både giver og modtager.

    Til gengæld holder de testamentariske gaver fortsat et højt niveau, og IM’s virksomheder ser ud til igen i år at levere et flot resultat. Alligevel bekymrer det Hans-Ole Bækgaard, at udviklingen i gavetal ikke svarer til den ellers positive udvikling, han oplever i forhold til missionsarbejdet og tilslutningen til IM’s arrangementer.

    »Gaver handler ikke kun om økonomi. For det at give af sine midler handler også om engagement og hjertesag. Det handler om medansvar og muligheder for mission. Derfor håber vi også, at de afholdte formands- og kasserermøder rundt om i regionerne dette efterår vil styrke giverkulturen lokalt og personligt. At man bliver opmuntret til at tale om og hjælpe hinanden med en sund og bevidst givertjeneste,« siger han og understreger, at det er vigtigt for IM’s ledelse at være i dialog med giverne.

    »Vi kan ikke drive missionsarbejdet uden penge. Derfor har jeg et håb om, at mange vil være med til at give en god gave til Indre Mission resten af året – og fremover,« siger formanden.

Støt missionsarbejdet i Danmark. Giv en julegave til Indre Mission. >> Støt her


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter