DFS’ økonomi skal stabiliseres - indremission.dk
DFS’ økonomi skal stabiliseres
DFS’ økonomi skal stabiliseres

På Søndagsskolernes repræsentantskabsmøde i Vejle kom det frem, at arbejdet skal omstruktureres på grund af den økonomiske situation.

28.08.2021

DFS’ økonomi skal stabiliseres

Alle aktiviteter er blevet kigget efter for at tilpasse Søndagsskolernes arbejde til en svær økonomisk situation
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) er i en svær økonomisk situation. Det har betydet, at organisationen har måttet tage afsked med to medarbejdere, og der arbejdes på omlægninger af arbejdet.

Det fortalte formand Michael Thomsen på DFS’ repræsentantskabsmøde i Vejle den 20. august.

»Vi ærgrer os meget over den situation, som vi er havnet i. De beslutninger, vi har taget, får konsekvenser for vores måde at være DFS på. Vi har haft alle vores aktiviteter under luppen for at se, hvor vi kan skære og effektivisere arbejdet. De opgaver, de opsagte medarbejdere har haft, skal omstruktureres, men vi vil forsøge at gøre det på en måde, så det gør så lidt ondt som muligt. Der vil dog være aktiviteter, som vi drosler ned for eller udfører på en anden måde,« forklarede formanden.

»Vi står foran et langt sejt træk for at få vores økonomi stabiliseret, men vi tror på, at det kan lykkes inden for nogle år.«

Vil følge klubberne tæt

Landsleder Steen Møller Laursen ser ind i et travlt år. Han er i fuld gang med at omstrukturere arbejdet sammen med de ansatte. De vil følge opstarten i klubberne.

»Vi vil gøre alt for at støtte klubberne, så de kommer i gang igen efter nedlukningen. De skal vide, at vi er der for dem. Vi er nemlig bekymret for, hvor mange klubber der kommer i gang igen. Jeg kan godt frygte for klubberne de mindre steder,« siger landslederen.

»Vi vil bruge kræfter på, hvordan vi kan inspirere endnu flere klubber til at blive en del af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Støtten derfra er en vigtig indtægtskilde,« siger landslederen, som oplyser, at ud af de 300 klubber i DFS er 130 registreret som DUF-klubber. Gavebreve og faste giveraftaler er også et vigtigt indsatsområde, fordi de giver et bedre overblik over økonomien og dermed et bedre grundlag for at lægge et budget i balance.

»Det er vigtigt, at vi får oprettet langt flere gavebreve, og at der kommer flere faste givere. Baglandets støtte og opbakning er afgørende,« forklarer Steen Møller Laursen, der skønner, at gavebreve og faste giver-ordninger udgør 17 procent af indtægterne.

Kredsarbejdet har en vigtig funktion

Landslederen vil også gøre en målrettet indsats overfor kredsarbejdet i DFS.

»Vi kan se, at kredsarbejdet flere steder halter meget,« siger han og fremhæver dets betydning.

»Kredsarbejdet har en vigtig funktion over for klubberne og deres ledere, for rekruttering af frivillige og for opbakningen til de ansatte.«


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter