Flere finder ind i IM’s formiddagscaféer - indremission.dk
Flere finder ind i IM’s formiddagscaféer
Flere finder ind i IM’s formiddagscaféer

Et banner på missionshuset i Hjørring fortæller om formiddagscaféen, der er velbesøgt.

23.11.2022

Flere finder ind i IM’s formiddagscaféer

Caféer i missionshuset trækker seniorer til, der har stor glæde af fællesskabet og forkyndelsen.
Caféarbejdet er en vigtig aktivitet i Indre Missions seniorarbejde. Det mener missionær Finn Najbjerg.

Han oplever, at coronatiden har ændret vores sociale mødesteder. »Hjemmene spiller ikke den samme rolle som sociale mødesteder efter coronanedlukningen. Det sociale liv er rykket ud i mødesteder. Det tror jeg, at vi skal være opmærksomme på i vores fællesskaber,« fortæller missionæren, der har oplevet det i flere caféer, han har besøgt.

Flere steder er der stor glæde over formiddagscaféer. Blandt andet i Hjørring, hvor der er omkring 25, som samles hver tirsdag formiddag i missionshuset.

»Vi er en blandet gruppe fra forskellige sammenhænge, som har det godt sammen. Derfor oplever vi, at deltagere inviterer deres bekendte med i caféen,« siger Alis Larsen, der er med til at stå for caféen.

Hun glæder sig over, at nogle stykker også er begyndt at komme til aftenmøderne i missionshuset.

Finn Najbjerg har mødt en mand, som begejstret fortalte om, hvad deres formiddagscafé havde af betydning for ham.

»Han hørte Guds ord, og så var han en del af et socialt fællesskab. Det gav ham livsindhold og nye input i hverdagen,« siger Finn Najbjerg, der oplever, at der nogle steder samles flere i formiddagscaféen end til de traditionelle møder.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter