Fortællecafé markerer en ny fremtid for IM i Fjerritslev - indremission.dk
Fortællecafé markerer en ny fremtid for IM i Fjerritslev
Fortællecafé markerer en ny fremtid for IM i Fjerritslev

14.02.2022

Fortællecafé markerer en ny fremtid for IM i Fjerritslev

IM-fællesskabet er lukket ned som forening, og arbejder med nye initiativer, der skal sikre et kristent fællesskab i byen.
Det er spændende, hvad der kommer til at ske i fremtiden for IM-fællesskabet i Fjerritslev. De er i fuld gang med en omstrukturering, hvori en fortællecafé er et nyt indsatsområde.

»Vi har lige haft 125-årsjubilæum for Indre Mission, og det markerer samtidig en ny begyndelse for IM-fællesskabet. Ved årets udgang lukkede vi ned som forening med vedtægter og bestyrelse, fordi det i flere år har vist sig vanskeligt at få tilstrækkeligt med bestyrelsesmedlemmer. I stedet er vi i gang med at finde en ny form, så at vi kan videreføre arbejdet på samme grundlag som hidtil, men med en uformel tilknytning til Indre Mission. Vi har lige haft et møde, hvor vi har prøvet at fastlægge rammerne for fællesskabet i en ny tid. Vi forventer at fortsætte med et månedligt aftenmøde og fællesmøder med vores lokale IMU,« fortæller Ejgil Bodilsen, der i 20 år var bestyrelsesmedlem og fortsat er en af de frivillige.

IM-fællesskabet samler mellem 10 og 20 personer til aftenmøderne, som holdes i byens kirkecenter.

Positiv modtagelse

Der er et nært samarbejde med det lokale menighedsråd på flere områder.

»Vores nye initiativ er en fortællecafé, og den er for de seniorer, som ikke kommer så ofte til IM’s aftenmøder og for andre seniorer i lokalområdet. Det har været et klart mål, at det nye tiltag skal være et supplement til IM’s aftenmøder og til de lokale kirkers fælles senioraktivitet ‘Morgensang & Fredagskaffe’,« siger Ejgil Bodilsen, der glæder sig over, at menighedsrådet bakker op om tiltaget og yder økonomisk støtte. Ligeledes bidrager IM-fællesskabet til økonomien.

Den lokale missionær, Andrea Nygaard Christensen, er gået ind i projektet, som indeholder en god kop kaffe og fortælling af bibelhistorie. Fortællecaféen åbnede den 14. januar, og der kom 19 personer.

»Vi er yderst taknemlige for den positive modtagelse, som fortællecaféen har fået. Der blev lyttet intenst til bibelfortællingen, og flere gav udtryk for, at de gerne vil komme igen,« fortæller Ejgil Bodilsen.

Fællesskaber behøver ikke at have bestyrelse og vedtægter for at være en del af Indre Mission. Læs om mulighederne for tilknytning her


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter