Fra dåbsliturgi til genbrugsbutikker - indremission.dk
Fra dåbsliturgi til genbrugsbutikker
Fra dåbsliturgi til genbrugsbutikker

Kurt Larsen fra Menighedsfakultetet forklarede Folkekirkens praksis omkring embede og ordination.

24.01.2019

Fra dåbsliturgi til genbrugsbutikker

Hovedbestyrelsen har holdt sit årlige 3-dages møde på Hotel Hebron
På HB’s januarmøde er der tid til at skabe sig overblik over Indre Missions arbejde. Det sker især igennem de mange årsrapporter fra regions- og landsledere, fra arbejdsgrenene og de tilknyttede skoler og organisationer. HB’s medlemmer har ved dette møde været igennem 54 bilag og ca. 200 sider, som på forhånd skulle læses og forberedes. Nogle af rapporterne stiller spørgsmål, som HB skal kommentere og tage stilling til.

    Samtidig er januarmødet en samling, hvor flere af deltagerne også har ægtefæller og familier med, og det sætter sit præg på andagter, pauser og spisetider, når op til 16 børn er en del af HBfamilien. På den måde viser Indre Mission sin anerkendelse af den store frivillige indsats, som HBmedlemmerne yder.

Fradragsretten er bevaret

Bestyrelsen kunne indledningsvis glæde sig over, at fradragsretten for de kirkelige organisationer blev bevaret, og at IM står styrket i den organisatoriske indplacering hos Skat.

    En række punkter handlede om HB’s mødestruktur og rolle i forhold til den daglige ledelse. Sven Madsen, der er konsulent hos Evidentia, ledte en drøftelse af, hvad der er bestyrelsens opgaver, og hvilken rolle den har i forhold til den daglige ledelse og til resten af bevægelsen. Det blev her understreget, at HB ikke skal sagsbehandle og skal undgå at gå ind i enkeltsager. Samtidig har HBmedlemmerne et stort ønske om at være synlige i Indre Missions arbejde rundt i landet i det omfang, tiden tillader det. Skæringen mellem bestyrelse og daglig ledelse er noget, der løbende skal afklares og eventuelt justeres.

Embede og ordination

Professor Kurt Larsen fra Menighedsfakultetet deltog med en analyse af det lutherske syn på embede og ordination, samt hvordan dette forvaltes i Folkekirken. Han understregede, at Den danske Folkekirke kun anerkender ét embede, nemlig præstens, og forklarede bl.a. hvorfor missionærer ikke skal ordineres. Det gav en god drøftelse af, hvordan Indre Mission skal navigere i situationer, hvor de kirkelige ordninger er udfordret. HB har i dette spørgsmål fokus på at undgå forvirring.

    Det aktuelle arbejde i biskoppernes liturgiudvalg blev også drøftet. Ikke mindst arbejdet med dåbsritualet og den aktuelle debat om, hvad dåben er. Forkyndelsen om dåben er hjerteblod for Indre Mission, og de forskellige muligheder for at byde ind i debatten og liturgiarbejdet blev drøftet.

Besøg i Bethesda

Som det er tradition på januarmødet mødtes HB også denne gang med Københavns Indre Mission, repræsenteret ved formanden Else Lawrence, kasserer Niels Holm og storbysekretær Henrik Boje Jensen. Samtalen handlede især om aktiviteterne i Bethesda. Der er god balance i driften, men gæld og dyre vedligeholdelsesopgaver presser husets økonomi. Samtidig er huset fuld af missionsaktiviteter, og ikke mindst IKC fylder en væsentlig del af huset. Onsdag aften var en stor del af HB på besøg i Bethesdas Boghandel forud for en drøftelse af boghandelens udvikling og fremtid.

    Den nye leder af IM-genbrug, Jonas Laugesen, var forbi HB og gjorde rede for nogle af hans planer og visioner for fremtiden i IMgenbrug, hvor nye butikker er på vej, og hvor der tænkes kreativt og missionalt omkring genbrugsbutikkernes rolle i lokalmiljøet.

    Status på Fokus2030 projektet blev også drøftet. Tilbagemeldingerne var konstruktive, men viser også, at der er brug for god tid og kommunikation omkring sagen. Især er ønsket om at nå længere ud en udfordring, som der skal arbejdes grundigt og tålmodigt med.

    Endelig godkendte HB kommissoriet for et nyt undervisningsudvalg, der skal virke på tværs af IM og IMU og give sparring til de to undervisningskonsulenter.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter