Idéudvikling og udfordringer - indremission.dk
Idéudvikling og udfordringer
Idéudvikling og udfordringer

28.05.2019

Idéudvikling og udfordringer

Forud for årsmødet den 25. maj var Indre Missions hovedbestyrelse samlet i Skive Missionshus, hvor lokale kræfter sørgede for mad og gode rammer.
Hans-Ole Bækgaard gennemgik listen af aktuelle indsatsområder, som de sidste par år har været i fokus, og hovedbestyrelsen (HB) kunne notere sig, at mange af tankerne allerede er i gang eller under udvikling. Det drejer sig for eksempel om brobygningen mellem HB og IM-fællesskaberne og om udgivelser med fokus på den evangelisk-lutherske lære. Forskellige diakonale indsatser har også tidligere været drøftet, og det blev besluttet at gøre IM’s diakonale arbejde til et tema på HB’s næste januar-møde, hvor der er bedre tid. Desuden blev HB’s otte pejlemærker evalueret, og indsatser opdateret.

    I samme forbindelse blev også næste års valg til menighedsrådene drøftet, og forskellige muligheder for at støtte og vejlede de lokale menighedsrådsmedlemmer blev diskuteret. Dette arbejdes der videre med.

Plads til idéudvikling

Som græsrodsbevægelse er det vigtigt, at både beslutningsprocesser, ressourcer og tænkning støtter op om udviklingen af nye idéer i missionsarbejdet. Jens Medom Madsen havde derfor et oplæg om, hvad der dels fremmer og dels begrænser idéudviklingen i IM.

    Det blev understreget, at IM er en bevægelse, der har brug for idéudvikling, så missionen også på denne måde får de bedste muligheder. På næste HB-møde drøftes dette mere indgående.

Fælles udfordringer i Folkekirken

Biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær var inviteret til en samtale og orienterede blandt andet om den aktuelle udfordring med meget få nyuddannede præster. Samtalen kom også ind på den øgede opmærksomhed omkring forfulgte kristne og på det forestående folketingsvalg og politikernes forståelse for kirkelige forhold. Det blev en åben og tillidsfuld samtale omkring de fælles udfordringer for Folkekirken og for Indre Mission og om mulighederne for samarbejde og dialog.

    Et tungt og vanskeligt punkt på dagsordenen var beslutningen om at lukke Bethesdas Boghandel. Læs mere her

   Endelig noterede HB sig med glæde det gode samarbejde med DFS, som også kom til udtryk på det seneste repræsentantskabsmøde. Næste møde i hovedbestyrelsen er den 16. september i Brønderslev, hvor der igen indbydes til »Åbent hovedbestyrelsesmøde «.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter