IM tager afstand fra negativ social kontrol - indremission.dk
IM tager afstand fra negativ social kontrol
IM tager afstand fra negativ social kontrol

08.02.2019

IM tager afstand fra negativ social kontrol

Børns Vilkår: Meget restriktiv opdragelse kan opleves som et tankefængsel
Den 30. januar afholdt Børns Vilkår en konference om negativ social kontrol og udgav ved samme lejlighed rapporten "Adfærdskontrol og tankefængsel - Børns oplevelser med negativ social kontrol."

    Hovedbudskabet i rapporten er, at negativ social kontrol ikke kun forekommer i muslimske miljøer, men også i lukkede kristne miljøer. Hvad der menes med lukkede kristne miljøer bliver ikke forklaret, men både Indre Mission og Luthersk Mission nævnes flere gange i de eksempler, som rapporten henviser til. I selskab med Jehovas Vidner, Mormonkirken og muslimske familier.

Rapporten undrer

Det har medført en del undren, at Indre Mission fremstilles som et lukket kristent miljø. Ikke mindst fordi henvisningen til Indre Mission og Luthersk Mission er baseret på kun tre udvalgte informanters vidnesbyrd. Rapporten beskriver, hvordan en grænsesættende og restriktiv opdragelse af nogle kan opleves som religiøs social kontrol, der anfægter børns og unges rettigheder. Men den siger ikke noget om problemets omfang, og rapportens læsere får heller ikke noget at vide om, hvordan informanterne er udvalgt, eller hvordan deres familiers relationer til IM eller LM er.

    I Kristeligt Dagblad er rapporten blevet kritiseret både for sin tvivlsomme metode og for sine tilfældige og udokumenterede konklusioner. Professor Rune Stubager siger til Kristeligt Dagblad, at det er svært at konkludere andet ud fra rapporten, end at social kontrol forekommer i flere religiøse miljøer: "Rapporten kan ikke dokumentere, hvor udbredt et fænomen det er i de forskellige miljøer."

    Selvom Indre Missions generalsekretær Jens Medom Madsen ikke kan genkende det billede, rapporten tegner af Indre Mission, er han dog positiv overfor rapportens intentioner og siger til Kristeligt Dagblad: "Vi hilser debatten velkommen og ønsker at være på børnenes side i denne sag. Men Indre Mission spænder vidt, og hvad der er sket i en bestemt familie, er svært for os at stå på mål for. Vi tager stærkt afstand fra den negative sociale kontrol, der ikke respekterer det enkelte barns ret til at leve og navigere frit."

IM tager det alvorligt

Ved konferencen, hvor rapporten blev offentliggjort, deltog blandt andre landsleder for DFS Steen Møller Laursen og landsleder for IM's familiearbejde Gitte Rasmussen. De har aftalt et møde med Børns Vilkår, der skal afklare, om der er noget i rapporten, Indre Mission har mulighed for at handle på.

    Dagen efter rapportens offentliggørelse udkom på Forlagsgruppen Lohse bogen "Påvirk med respekt", hvor Carsten Hjorth Pedersen netop behandler spændingen mellem respektfuld opdragelse og negativ social kontrol. I impuls har emnet været oppe (læs artiklen Vi kan lære af dem som har forladt det kristne fællesskab), og det er noget, der tales om ved møder rundt om i Indre Mission. Det er således et emne, der er fokus på, og som tages alvorligt i Indre Mission.

    Social kontrol kan være positivt. Rapporten understreger, at "social kontrol udøvet af forældre over deres børn er nødvendig og positiv, så længe den sikrer beskyttelse af og omsorg for barnet." Men den sociale kontrol bliver negativ, når den giver sig udslag i restriktioner, tvang, vold og sanktioner, der går ud over barnets trivsel og rettigheder.

Læs rapporten "Adfærdskontrol og tankefængsel - børns oplevelser med negativ social kontrol" fra Børns Vilkår her.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter