IM's Årsmødefestival udskydes til 2021 - indremission.dk
IM's Årsmødefestival udskydes til 2021
IM's Årsmødefestival udskydes til 2021

21.04.2020

IM's Årsmødefestival udskydes til 2021

Det planlægges nu at gennemføre årsmødet den 6 - 7. juni 2020 i en alternativ ikke-fysisk form, men stadig med både beretninger, festaften og gudstjeneste.
Med myndighedernes beslutning om, at der indtil 1. september ikke må forsamles over 500 deltagere, står det klart, at Årsmødefestivalen ikke kan gennemføres.

IM's hovedbestyrelse besluttede allerede mandag, at udskyde den planlagte Årsmødefestival til 4.- 6. juni 2021. Til gængæld planlægges det nu at gennemføre årsmødet den 6 - 7. juni 2020 i en alternativ ikke-fysisk form, men stadig med både beretninger, festaften og gudstjeneste. 

I et brev, som tirsdag 21. april er udsendt med IM's nyhedsmail, forklarer generalsekretær Jens Medom Madsen, at uanset den seneste udmelding, gør et samlet hensyn til både de særligt udsatte, de praktiske rammer og de mange hjemsendte medarbejdere, det umuligt at gennemføre arrangementet på en forsvarlig måde.

I samme brev opfordrer IM til, at omlægninger eller aflysninger af sommerens bibelcampings og lejre meldes ud senest den 15. maj. Jens Medom Madsen understreger, at beslutningen ligger hos de enkelte arrangører, og at de må tages individuelt i forhold til det enkelte arrangements karakter og myndighedernes retningslinjer. IM tilbyder sparring og vejledning til de berørte arrangører.

Aktuelt er følgende landsarrangementer aflyst:

  • Repræsentantskabsmøde for DFS 2. maj (udsat til 21. august)
  • Konnekt 8. - 9. maj
  • Camping for bedsteforældre og børnebørn på Mørkholt 21. - 23. maj
  • Å-festival 29. maj - 1. juni
  • Årsmødefestival 5. - 7. juni

Hjemmesidens kalender bliver løbende opdateret med hvilke arrangementer, der er aflyst eller flyttet

Til gengæld fortsætter online-møderne fra Indre Missions Hus hver torsdag kl. 19.30. Den 23. april taler efterskoleforstander René Brorson og Tina Lynderup leder fællessangen.

Brevet slutter med en opfordring til de lokale bestyrelser om at overveje hvilke lokale muligheder, man har for at pleje fællesskaberne i den aktuelle situation. Og der henvises til indremission.dk/corona, hvor der løbende bliver opdateret med aktuelle meddelelser, vejledninger og inspiration.

Læs hele brevet her.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter