IM's givere er sikret fortsat skattefradrag - indremission.dk
IM's givere er sikret fortsat skattefradrag
IM's givere er sikret fortsat skattefradrag

Foto: Christian Helligsø

Jim Pfrogner underviser sin smågruppe på Event 2018
19.12.2018

IM's givere er sikret fortsat skattefradrag

I sidste øjeblik har SKAT ændret den bekendtgørelse, som ville have kostet IM millioner
For få dage siden, så det ud til, at flere kirkelige organisationer fra årsskiftet ville miste retten til skattefradrag for sine givere.

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for godkendelse af skattefradrag efter den nye trossamfundslov og ville i det første udkast ramme bl.a. Kirkens Korshær, Luthersk Mission, Promissio, Sømandsmissionen, Kristeligt Forbund for Studerende og Indre Mission.

I udkastet var ikke medtaget de kirkelige organisationer, der har tilknytning til folkekirken eller til anerkendte trossamfund udenfor folkekirken. ISOBRO (brancheforening for indsamlingsorganisationer) og Indre Mission påpegede fejlen i deres høringssvar. Bekymringen mødte forståelse i skattestyrelsen, og da flere politikere også opdagede sagens alvor, begyndte der at ske noget.

Møde med kirkeudvalget

"Det var et høringssvar fra Indre Mission, der gjorde, at jeg blev opmærksom på problematikken, og det havde altså ikke været en god begyndelse på trossamfundsloven,” siger formanden for Folketingets kirkeudvalg Karen Klint.

Den 12. december havde ISOBRO og Indre Mission foretræde for kirkeudvalget. Herefter blev der arbejdet intenst på at lande en løsning inden årets udgang, og det er nu lykkedes. Bekendtgørelsen er nu udformet, så den tilgodeser alle de kirkelige organisationer, som også hidtil har været godkendte til skattefradrag.

IM's formand Hans-Ole Bækgaard har været i tæt dialog med ISOBRO (brancheforening for indsamlingsorganisationer) og Folketingets kirkeudvalg, og han glæder sig over resultatet:

Ros til politikerne

”Ingen havde noteret sig de store problemer, som udkastet til en ny bekendtgørelse ville få for kirkelige organisationer. Jeg har derfor kun ros til politikerne og embedsværket, for at have handlet så hurtigt, at det kunne lade sig gøre med en løsning inden jul,” siger Hans-Ole Bækgaard. Han glæder sig også over, at bekendtgørelsen samtidig er mere præcis og afklarende end den tidligere, både for Indre Mission og for trossamfund uden for folkekirken.

Skatteminister Karsten Lauritzen indrømmer, at der var tale om en fejl. Han siger til Kristeligt Dagblad: ”Sagen har handlet om de stramninger i forhold til donationer til religiøse samfund, som Folketinget har besluttet. Der er så nogen, der er blevet fanget i krydsilden i den politiske diskussion. Sådan er det nogle gange, når man ruller det ud i praksis. Så finder man ud af, at det vil ramme nogle, man ikke ønskede at ramme.”

Afklaringen omkring godkendelsen af de kirkelige organisationer omfatter både fradragsretten for gaver, momskompensation og fritagelse for afgift af testamentariske gaver.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter