Præster prioriterer samtalen med Indre Mission - indremission.dk
Præster prioriterer samtalen med Indre Mission
Præster prioriterer samtalen med Indre Mission

Tolv af præsterne i området omkring Vejle havde taget imod IM’s invitation til en samling om samarbejde og muligheder i mission.

Foto: Privat
19.10.2022

Præster prioriterer samtalen med Indre Mission

For anden gang indbød Indre Mission præster til foredrag og drøftelse af samarbejdet mellem kirke og missionsfolk. 12 præster takkede ja til invitationen.
Indre Mission ønsker at styrke relationen til præster, som deler bevægelsens vækkelses- og missionssyn. I foråret blev den første regionale samling afholdt i Herning, og den 6. oktober mødtes en gruppe i missionshuset i Vejle.

I de seks omkringliggende provstier havde lidt over 30 præster fået en invitation, hvoraf tolv deltog i samlingen, men flere ville gerne have været med, oplyser Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard.

Deltagerne hørte et foredrag ved Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultetet med emnet: »En forening af troende præster og lægfolk i missionsarbejdet - en krumtap i IM’s 160 års historie. Hvordan kan det komme til udtryk i dag?«

»Det gav anledning til en god drøftelse, hvor det blandt andet blev tydeligt, at de lokale forhold spiller en afgørende rolle for muligheder for mission. Og at det er vigtigt med en god og tillidsfuld kontakt mellem præst og missionsfolk,« forklarer Hans-Ole Bækgaard.

Derudover præsenterede medarbejdere i Region Syd en række af IM’s tilbud og ressourcer, som sogne-, valg- og frimenigheder kan gøre brug af.

»Opbakningen viser, at disse samlinger prioriteres. Man ønsker at være bevidste om det, vi har til fælles, og hvordan man kan styrke samspillet,« forklarer Hans-Ole Bækgaard, der udtrykker tilfredshed med fremmødet.

»Som præster og lægfolk kan vi mere sammen, og vi har brug for gensidig støtte, inspiration og opmuntring i arbejdet med mission og diakoni.«


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter