Stærk slutspurt på indsamlingsåret 2020 - indremission.dk
Stærk slutspurt på indsamlingsåret 2020
Stærk slutspurt på indsamlingsåret 2020

22.01.2021

Stærk slutspurt på indsamlingsåret 2020

Selv om Indre Mission modtog flere gaver i december end normalt, venter der et to cifret millionunderskud, når regnskabet for 2020 skal gøres op.
December bød på store julegaver til både Indre Mission og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS). IM modtog således 400.000 kr. mere end i julemåneden 2019, og DFS fordoblede sit decemberresultat fra 2019.

Så sent som i november haltede både IM og DFS efter gavetallene fra året før, men slutspurten betyder, at begge organisationer når i mål i forhold til det budgetterede gaveniveau for 2020.

"En del af forklaringen er store enkeltbeløb på 200.000 kr. til hver af de to organisationer, men selv når vi ser bort fra dem, er der tale om flotte stigninger i forhold til året før, bemærker controller Jesper Blond Jensen.

Samlet har IM i 2020 modtaget gaver for 15,4 mio. kr. mod 14,6 mio. kr. året før. I tallet for 2019 er medregnet næsten 1,4 mio. kr., som blev indsamlet på sommerens bibelcampings. Det tal er væsentlig lavere i 2020, hvor de fleste bibelcampings blev aflyst på grund af corona.

"Til gengæld er der i 2020 samlet penge ind til nye stole i mødeteltene. Holder vi den særindsamling ude, rammer vi stort set det samlede gavebudget for 2020. Det forventede vi langt fra for bare et par måneder siden, og det varmer godt i et ellers meget udfordret regnskabsår," forklarer controlleren.

IM forventer et underskud

Trods de flotte indsamlingstal forventer IM stadig et underskud i omegnen af 16 mio. kr., når regnskabet for 2020 er gjort op. Underskuddet skyldes især corona-krisen, og et stort fald i testamentariske gaver.

For DFS har 2020 været præget af aflysninger, og dermed har der også været færre anledninger til at samle penge ind. Midt i november lå det samlede gaveniveau således 200.000 kr. lavere end året før, men med tallene for december slutter DFS samlet 265.000 kr. højere end i 2019.

Det glæder landsleder Steen Møller Laursen.

"Det er fantastisk at mærke den opbakning. Når vi melder ud, at der er brug for en ekstra håndsrækning, så stepper giverne bare op. Det fylder mig med taknemmelighed, og det gør, at vi kan fortsætte vores aktivitetsniveau," siger han.

Med det flotte indsamlingsresultat vurderer Steen Møller Laursen, at corona-krisen ikke har haft negative konsekvenser for DFS' økonomi.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter