To IMU-medarbejdere ordineret til præster - indremission.dk
To IMU-medarbejdere ordineret til præster
To IMU-medarbejdere ordineret til præster

28.02.2019

To IMU-medarbejdere ordineret til præster

Flere IMU'ere var mødt frem for at følge ordinationen af Andreas Bøge og Daniel Præstholm
Andreas Bøge og Daniel Præstholm fortsætter som henholdsvis ungdomskonsulent og undervisningskonsulent i IMU, men fremover kan de to teologer også kalde sig præster i folkekirken. Tirsdag den 26. februar fulgte familie, venner, kolleger og en hel del IMU'ere med fra bænkerækkerne, mens de to blev ordineret til præstetjeneste ved en festlig ordinationsgudstjeneste i Haderslev Domkirke.

    Generalsekretær i IM Jens Medom Madsen og landsleder i IMU Niels Hankelbjerg Mortensen gik med i processionen af 13 præster, da biskop Marianne Christiansen førte de to ordinander frem til alteret og holdt en personlig tale for dem med fokus på det arbejde, de gør i IMU. Fremover bliver Andreas Bøge og Daniel Præstholm desuden tilknyttet henholdsvis Gårslev Sogn og Øster Snede Sogn som ulønnede hjælpepræster og skal lede et mindre antal gudstjenester om året.

Det særlige præsteembede

"Arbejdet for ungdommens kristelige oplysning gør I allerede. Forkyndelse og sjælesorg er også forbundet med jeres virke, så en hel del af præstens opgaver varetager I allerede som en del af det almene præstedømme. Og netop fordi alle kan gøre det, er det vores kirkes orden at pege nogen ud til at have opgaven på en særlig måde – det særlige præsteembede – på vegne af hele fællesskabet, til tjeneste for hele det fælles legeme. Derfor får I nu også tjenesten som præster i folkekirken og skal på fællesskabets vegne prædike og forvalte sakramenterne samt yde sjælesorg og undervisning," sagde biskoppen.

    Efter talen stod fire præster fra processionen frem og læste hvert et stykke fra Bibelen, hvorefter ordinanderne gav biskoppen hånd på, at de vil efterleve præsteløftet og "forkynde Guds ord rent og purt … samt forvalte de hellige sakramenter efter Jesu Kristi indstiftelse."

    Ordinationen endte med, at alle præster i processionen stillede sig omkring ordinanderne og bad om Guds velsignelse over deres præstegerning.

Større end forventet

Efter ordinationen er de nye præster stadig ydmyge over for opgaven.

    "Jeg havde ikke så mange følelser i forhold til ordinationen, før jeg pludselig stod der i domkirken, og det hele blev noget større, end jeg havde regnet med," fortæller Andreas Bøge. "Det er et meget stærkt ritual, og under det gik det op for mig, hvor stort det egentlig er at stille sig ind i det arbejdsfællesskab af præster, som rækker helt tilbage til kirkens grundlæggelse. Samtidig ændrer det ikke så meget ved min arbejdsdag fremover, men nu har jeg stillet mig til rådighed, og så må vi se, hvad Gud vil bruge det til."

    Heller ikke Daniel Præstholm ved på forhånd, hvad den nye status som præst får af betydning for ham.

    "Jeg tænker mest nu og her, at det er et vigtigt signal at sende til vores kirke og til vores unge i IMU, at vi er en del af folkekirken. Og så glæder jeg mig til at se, hvad det vil sige at være hjælpepræst i Øster Snede. Det kunne give rigtig god mening at lave nogle ungdoms- eller lovsangsgudstjenester nogle gange om året.

Læs kommentarer fra IMUs landsleder Niels Hankelbjerg Mortensen og biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen i impuls nr. 5/2019. 


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter