IM vil bevare den gode teologi i ritualerne - indremission.dk
IM vil bevare den gode teologi i ritualerne
IM vil bevare den gode teologi i ritualerne

24.02.2020

IM vil bevare den gode teologi i ritualerne

Indre Missions hovedbestyrelse svarer biskopperne og opfordrer venner af bevægelsen til at diskutere folkekirkens liturgi
Ved januarmødet i IM’s hovedbestyrelse (HB) blev den aktuelle debat om folkekirkens liturgi drøftet, og bestyrelsen besluttede at sende en kommentar til biskoppernes rapporter om liturgien og ritualerne.

    Af brevet til biskopperne fremgår det, at HB gerne ser nogle sproglige tilpasninger og variationsmuligheder, men ikke har noget ønske om større ændringer, hverken i gudstjenestens liturgi eller i ritualerne for dåb eller nadver. På mange måder afspejler folkekirkens liturgi i dag en god evangelisk-luthersk kristendomsforståelse, og »det må vi ikke sætte over styr hverken i frihedens eller modernitetens navn,« skriver bestyrelsen.

Mere fokus på at forklare

Ønskerne om større frihed i gudstjenesten hænger ofte sammen med en anden teologi, for eksempel omkring dåbens betydning, vurderer HB, der dog fraråder et »teologisk grunddokument«, som også har været foreslået. Til gengæld kan HB godt se værdien af en slags liturgikommission, der laver vejledninger til, hvordan den eksisterende liturgi kan varieres og formidles. Sproglige opdateringer kan være nødvendige, mener HB, men opfordrer til, at præsterne fokuserer mere på at forklare ritualernes indhold end at lave om på dem.

    Når HB ønsker at bevare en vis fasthed i højmessens liturgi, er det blandt for at bevare genkendeligheden på tværs af folkekirkens gudstjenester. Men det udelukker ikke, at der kan eksperimenteres med andre gudstjenesteformer uden for »højmessen.«

    »Så længe det er tydeligt, at det er en gudstjeneste – og at den fejres i samklang med kirkens evangelisk-lutherske grundlag, bakker vi op om, at præster og menigheder kan have en stor grad af frihed inden for en udstukket ramme,« skriver HB i brevet.

Ikke flere dåbsteologier

HB finder det afgørende, at folkekirken kun har ét dåbsritual, og at det er forankret i en klar evangelisk- luthersk forståelse af synd og frelse. Dåben er et indvielsesritual, hvor mennesker genfødes og nyskabes, fastslår HB, som i brevet gør op med den forståelse, at dåben blot skal bekræfte en allerede givet tilstand. HB ønsker derfor, at dåbsritualet bevares i sin nuværende form, men ser gerne, at nogle af de mest uvante ord og formuleringer gøres mere nutidige.

    Generelt bakker HB op om det syn på dåben, som udfolder sig i biskoppernes rapport. Det samme gælder den beskrivelse, som rapporten om nadveren bruger om nadveritualet som et særligt helligt festmåltid med Kristus.

    »At forstå nadveren og dens liturgiske budskab handler måske knapt så meget om sproglig fornyelse eller nye ritualer, men om vane, velkendthed og fortrolighed,« skriver HB og peger på, at det derfor er vigtigt at få formidlet nadverens budskab på et forståeligt dansk.

Skriv til biskopperne

»Drøftelserne kan helt sikkert skabe en ny forståelse af og besindelse om, hvad gudstjenesten, dåben og nadveren er og betyder,« skriver HB i en tilføjelse til IM’s venner, som samtidig opfordres til at blande sig i debatten, både som enkeltpersoner og som grupper.

    I efteråret udsendte IM et brev og en powerpoint med oplæg til diskussion i de lokale fællesskaber. Reaktioner skal være biskopperne i hænde senest 10. september 2020. Find materialerne samt link til rapporter og flere oplysninger på indremission.dk/liturgi.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter