En søster fylder år - indremission.dk
En søster fylder år

09.03.2018

En søster fylder år

Hjertelig tillykke med 150 års jubilæet til vores venner i Luthersk Mission
Luthersk Mission er Indre Missions søsterbevægelse. Søskende er forbundet på en særlig måde - med blodsbånd. I dag ser vi tydeligere, at vi har så meget fælles hjerteblod med Luthersk Mission, at vi må se hinanden som søskende.

     I begge bevægelser er der nogen, der kan huske en tid, hvor de to søskende ikke kendte hinanden så godt og ikke altid talte pænt om hinanden. Det er anderledes i dag. De seneste 40-50 år har ændret meget på det. Hvad årsagerne er til det, er der sikkert mange bud på. 

Samarbejde

Mit bud er, at bibelvækkelsen i 1970-erne og det, at vi mødtes i KFS, har været med til at åbne vores øjne for, at vi har brug for hinanden som søskende. Vi er stadig to forskellige bevægelser med hver vores historie, identitet og profil. Der er ikke noget, der peger i retning af, at det giver mening at slå bevægelserne sammen. Men vi har i dag større glæde af hinanden som søskende. Vi samarbejder om udgivelse af bøger, vi synger efter de samme sangbøger, vi har holdt missionskonference sammen, og ledere og arbejdsgrene samarbejder på mange områder, hvor det giver god mening. Det gælder også stævner for unge og tværkulturelle lejre.

Vi påvirker hinanden

Jeg er overbevist om, at vi som søskende påvirker hinanden og er med til at forme hinanden. 

     Denne gensidige påvirkning er jeg personligt taknemmelig for. Ind imellem kan der også være påvirkning, som udfordrer. Men grundlæggende er jeg glad for den påvirkning, Luthersk Mission historisk set har haft på Indre Mission, ikke mindst når det gælder synet på Skriften og tillid til Bibelen som Guds ord.

     Når det gælder forholdet til folkekirken er der stadig stor forskel på vores to bevægelser. Vores gensidige påvirkning har voldt vanskeligheder og udfordringer. Men tværs igennem disse og andre forskelle er der alligevel noget, der binder os sammen, så jeg uden tøven vil sige, at Luthersk Mission er den søsterbevægelse, der står Indre Mission nærmest.

Peter Nord Hansen
Vicegeneralsekretær i Indre Mission

 

Indlægget har været bragt som leder i impuls nr 5.Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter