Evighedshåbet sætter spor i hverdagen - indremission.dk
Evighedshåbet sætter spor i hverdagen
27.01.2017

Evighedshåbet sætter spor i hverdagen

Det er troens håb, som sætter os i bevægelse og forandrer verden
I Indre Mission er mission omdrejningspunktet. Det er ikke nyt, ligesom det ikke er nyt, at sagen er på hovedbestyrelsens dagsorden. Det var også tilfældet for en uge siden, hvor bestyrelsen var samlet til nogle intense og indholdsrige dage i København.

    Vi prøvede at se 10-15 år frem i tiden og drøftede, hvordan Indre Mission bedst kan bevæge sig for at være i mission. Det var spændende og gav frimodighed, selvom der også er forhold, som kan skabe mismod.

    En tilbagevendende udfordring er, at vi ikke blot taler om mission. Det gælder såvel i hovedbestyrelsen som hos medarbejdere og lokale ledere. Selvfølgelig vil vi mission, minder vi hinanden om, og så taler vi længe om mission og det, der begrænser os. Vi indretter os efter en kultur, hvor det ofte bliver mere velmente ord end handling, som er virkeligheden.

Troen og gerninger

For nylig genlæste jeg en artikel om kristne i oldkirken, ”hvor det var troen på Jesus, som samlede, og den tro førte så naturligt til gode frugter i hverdagen. Men vægten lå på troen som det første og største. De kristne ændrede faktisk verden med deres gerninger, men det var ikke deres egentlige mål. Netop fordi de sigtede på den evige frelse og levede for den, forandrede de verden.”

    De havde evigheden for øje, ikke bare livet lige her og nu. De vidste, at uden Jesus ville de gå fortabt. Glæden over frelsen greb dybt ind i deres liv, så budskabet ikke kun blev til selvfølgelighed. Deres liv var præget af det evige mål, og et konkret håb sætter tydelige spor i hverdagen. Troen blev til handling.

Holde ud og holde ved

Vi må opmuntre hinanden til at leve i troen, så evighedshåbet sætter spor og skaber mission.

    Hovedbestyrelsen vil gerne mødes med bevægelsens venner, så vi sammen kan opmuntre og hjælpe hinanden til at være i mission – og ikke kun tale om det! Vi tager gerne imod invitationer til vores møder i september måned.

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 4.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter