Hvor blev andagten af? - indremission.dk
Hvor blev andagten af?

12.01.2018

Hvor blev andagten af?

Det kan få stor betydning, hvis flere holder andagt i deres hjem, både i det daglige, og når vi besøger hinanden
Det er ikke så almindeligt med sang og andagt i vores hjem, som det var tidligere. Det er efter min overbevisning et tab, som jeg tror har stor betydning for det åndelige liv i vores tid. Derfor tror jeg også, det kan få stor betydning, hvis vi kan vende den udvikling og sammen arbejde på at genindføre sang og andagt i hjemmene.

    Kan vi genoplive en god tradition med andagt, når vi besøger hinanden? Jeg tror det!

Ikke bedre end andre

    Men jeg er bange for, at en del afholder sig fra at synge og læse et Guds ord, når de har besøg, for ikke at blive betragtet som nogen, der vil være bedre end andre.

    Hvis det er rigtigt, tror jeg, vi kan komme et stykke ved at arbejde på at give hinanden frihed til at gøre, som vi har det godt med. Det kan vi for eksempel gøre ved at tale om det i det kristne fællesskab, vi er en del af.

    Først må vi tale med hinanden om, hvorfor det er godt og gavnligt, at vi synger sammen og deler et Guds ord, når vi er sammen. Tale om, hvilken betydning det kan have for vores fællesskab. Derefter må vi tale om, hvordan man kan gøre i praksis.

    Det er vigtigt, at vi giver hinanden frihed til at gøre, som vi har det godt med. Alle skal ikke gøre det, og vi skal ikke gøre det ens. Nogen har større åndelig blufærlighed end andre. De må glæde sig over, at andre har mindre blufærdighed.

Forskellige måder

    Det er inspirerende, når nogen går foran og tager initiativ til at holde en andagt under en eller anden form, når vi ser sammen.

    Det skal ikke være på samme måde i alle hjem. For nogen vil fri bøn være naturligt, ikke for andre. Man kan f.eks. synge en sang, læse en salme og bede fadervor – eller en anden trykt bøn f.eks. fra salmebogen. Nogle vil finde det unaturligt at synge i en lille privat flok i hjemmet. De vil måske hellere læse et stykke fra en andagtsbog.

    Vi skal ikke gøre det ens. Men jeg er overbevist om, at det kan få stor betydning, hvis flere holder andagt i deres hjem, både i det daglige, og når vi besøger hinanden.

    Lad os hjælpe og inspirere hinanden i den retning!

Peter Nord Hansen
Vicegeneralsekretær i Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 1.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter