Respekt for frihedstraditionen, tak! - indremission.dk
Respekt for frihedstraditionen, tak!
14.07.2017

Respekt for frihedstraditionen, tak!

Sommerens kirkedebat viser, at ideologien om ligestilling ikke rummer lighed for alle eller lige rettigheder
På femårsdagen (15. juni) for den første homoseksuelle vielse lød kravet i et indlæg i Politiken: ”Vi bør tvinge de offentligt ansatte præster til at vie alle borgere i Danmark. Præster, der nægter, bør fyres.”

   Tommy Petersen, gruppeformand for de radikale i Københavns Borgerrepræsentation, mente, at ændringen i ægteskabsloven i 2012 ikke var en stor sejr, men tværtimod var et knæfald for de homofobiske præster.

   Inspireret af den svenske statsminister fulgte Socialdemokratiets næstformand senere op med et lignende budskab i ligestillingens navn.

Ikke helt status quo

Efter nogle ugers kirkedebat er status, at der ikke vil ske formelle ændringer – i denne omgang. Der er ikke politisk flertal for at afskaffe den lovfæstede frihedsret, og trods biskoppernes tavshed vil de sikkert fortsat lade frihedsretten gælde i praksis.

  Alligevel er alt ikke status quo. Rummeligheden hyldes af mange, men med en stærkere betoning af, at friheden til at afvige fra flertallets norm kun bør være tidsbegrænset. Der drøftes nærmest ikke teologi i synet på ægteskabet, for samfundet og kirken er et andet sted end klassisk kristendom. Forholdet mellem stat og kirke er igen udfordret af, at flere politikere ikke udviser den traditionelle skønsomhed og respekt for kirkens særegenhed.

En tvetydig opbakning

Trosfrihedens aftryk i de folkekirkelige frihedsordninger har givet plads til forskellighed i folkekirken. Men hvis de reelt ikke bakkes op, undermineres friheden på sigt.

  Eksempelvis har nogle i debatten fremhævet frihedstraditionen, men samtidig udtrykt, hvor tåbeligt, pjattet, homofobisk det er at have disse holdninger. Formelt set er man rummelig, men i praksis ønsker man kun ”den slags” udfaset. Mange kirkefolk virker samtidig til at være bange for at blive mistænkt for sympati med dem, der siger nej til vielse af to af samme køn, og tilføjer derfor også disse ”besværgelser” tilføjes – til tider helt respektløst.

  Tendensen vil desværre nok præge i folkekirken fremover. Men hvor kunne det være positivt, hvis flere ledende kirkefolk vil bryde den!

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 28/29.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter