Lad ikke frelsesvished være tabu - indremission.dk
Lad ikke frelsesvished være tabu
16.12.2016

Lad ikke frelsesvished være tabu

Julens budskab forkynder, at jeg kan have fred med Gud og må tro på, at Guds løfter gælder mig
I Aarhus Bykirke har vi næsten hver måned en samling for teologiinteresserede. Vi kalder det ’teolforum’. Her drøfter vi teologiske og kirkelige emner. For nogle uger siden kom vi i samtalen ind på udtrykket ”frelsesvished”. Til min overraskelse var det nærmest et fremmedord for de fleste af deltagerne – eller i hvert fald et ord, som man ikke fandt naturligt at bruge. Flere vidste ikke, om de kunne sige sådan om deres eget åndelige liv.

Et indhold som ikke må gå tabt

Ved nærmere eftertanke har det slået mig, at jeg heller ikke oplever det ord brugt helt så meget længere hos os i Indre Mission. Hvis det er rigtigt, hvad skyldes det så? At vi selv er nervøse for, om vi har vished om frelsen? Eller vi ikke vil irritere eller forarge for ikke at blive ramt af skældsord som: åndeligt hovmod, farisæisme, hykleri, falskhed osv.

    Vi taber meget, hvis vi ikke tør tale om frelsesvished, men i stedet gør det til tabu. Det handler både om troens fred og hvile i vores eget liv og om frimodigheden til at vidne om frelsen i troen på Jesus, dels i det kristne fællesskab og dels i vores hverdagsrelationer.

    Det er muligt, at der til tider skal nye ord til for at forklare og fastholde gamle sandheder. Men så må vi øve os i, hvordan vi får sagt det på en ny måde. At Guds evige og ubetingede løfter må jeg finde hvile i og have vished om. At de også gælder for mig ved troen på Jesus Kristus.

Julens aktuelle budskab

Måske mangler du den vished, eller måske har du aldrig kendt den. Måske har du ikke talt om den længe eller glædet dig over, at du i troen på Jesus ejer vished om din frelse.

    Julens budskab forkynder, at vi kan have fred med Gud og må tro Guds løfter til os som opfyldt i Jesus Kristus. Derfor kan vi – ved troen på ham – have vished om, at Guds frelse også gælder for mig.

    Mit håb er, at dette julebudskab må fylde dit hjerte og skabe vished om din frelse i Jesus. Jeg ønsker dig en velsignet og fredfyldt julefest!

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 50/51.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter