Luther er ikke pave - indremission.dk
Luther er ikke pave
17.02.2017

Luther er ikke pave

Lad os lære af Luther at læse Bibelen og forstå den kristne tro
Der er meget stort fokus på personen Luther i dette jubilæumsår for reformationen. Det giver for så vidt god mening. Men Luther var ikke en ny pave. Han var hverken guddommelig eller ufejlbarlig. Luther tog også fejl, og det er ikke så vanskeligt at finde citater blandt de kilometerlange tekster, han producerede, som man kan lægge afstand til eller vrænge på næsen ad. Mange er optaget af at fokusere på ting, Luther har sagt, og som man kan kritisere eller tage afstand fra. Han udtalte sig for eksempel om at slå bønderne ned og havde skarpe ord imod jøder og muslimer (tyrkerne).

Tak for Luther

Vi skal ikke prøve at gøre Luther guddommelig. Men vi skal sige Gud tak for det menneske, som han brugte til at få en stor del af kristenheden tilbage på det frie evangeliske spor. Det var meget afgørende på den tid, og det har sat sig helt afgørende spor for den måde, vi i dag i den evangelisk-lutherske kirke læser bibelen og forstår den kristne tro. Det er først og fremmest her, han har haft afgørende betydning.

Bedste til at læse Bibelen

At Luthers tanker har sat sig afgørende spor i samfundet, sproget og kulturen er ubestrideligt. Men det er værd at bemærke, hvad Eberhard Harbsmeier, tidligere rektor for Teologisk Pædagogisk Center ganske rigtigt påpeger i KD 6. januar 2017, nemlig, at Luther først og fremmest er en gudbenådet teolog og bibellæser. Han er et Guds redskab til at se Bibelens budskab i sin helhed og i sin sammenhæng. Harbsmeier påstår, at Luther er den bedste til at læse bibelen, der nogensinde har levet. Og jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Så lad os lære af ham, når vi skal læse og forstå de bibelske tekster i dag.

Ligesom vi i dag må tage livtag med de bibelske tekster for at forstå, hvad Gud vil sige til os gennem dem, sådan havde Luther også sine vanskeligheder. Men han lærte os at søge den røde tråd og sammenhæng i Skriften, og han lærte os at læse alt i lyset af Kristus.

Peter Nord Hansen
Vicegeneralsekretær i Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 7.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter