Mere bøn i Indre Mission - indremission.dk
Mere bøn i Indre Mission
29.09.2017

Mere bøn i Indre Mission

Vi har brug for en stærk bede-kultur i vores hjem og fællesskaber
Bliver der bedt nok i Indre Mission? Svaret vil hurtigt dreje sig om hvor meget og hvem, og det kan også alt for let handle om dårlig samvittighed. For at dulme den vil nogle forsøge at blive mere aktive, og andre vil måske opleve et tungt åndeligt pres.

    Sagen handler langt mere om, at vi har, eller får (gen)skabt, en stærk kultur omkring bøn. For bøn er de kristnes åndelige sprog og en vigtig kraftkilde. Derfor er bøn en hjertesag for os.

Oplæring i at være forbeder

Ved årsmødet lød opfordringen til at være ”I bøn for vores land”. Mange tog budskabet med hjem til det lokale missionsarbejde og ind i deres eget åndsliv. Forhåbentligt vil det afføde nye bønsfællesskaber og bedevaner. Måske er det for sjældent, at vi deler bede-erfaringer med hinanden – såvel bønhørelser som skuffelser, og dermed kan bøn blive en privatsag. Lad os i stedet tale åbent om bøn og om, hvordan den former os.

    For nogle uger siden var bøn på dagsordenen ved det åbne hovedbestyrelsesmøde på foranledning af en IM-ven, som oplever, at bøn fylder mere hos den ældre forbeder-generation. Når de ikke længere er iblandt os, hvordan får vi så oplært en ny? Drøftelsen kom også til at sætte fokus på, hvordan bøn kan blive en mere naturlig del af vores hjem og fællesskab med hinanden. Som én sagde: ”Tidligere blev der holdt andagt med bøn, når kristne venner samledes. Nu drikker vi rødvin!” Vi har brug for at hjælpe hinanden på vej og tale sammen om bønnens plads.

Mange muligheder

Vi har behov for mere forkyndelse om bøn og Guds løfter. Sæt det gerne på programmet. Medarbejdere i Indre Mission kan have faste forbedere – og i en tid med mange nye ansættelser er det en vigtig påmindelse. For min egen tjeneste har det været en styrke at vide, at der dagligt er trofaste forbedere. En række andre forslag blev nævnt på mødet: bedeemner i nyhedsmails og i IMT, bedelister lokalt og på landsplan osv.

    Hvordan kan du være med til at styrke en sund kultur om bøn i Indre Mission?

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 39.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter