Missionsfolk er fast funderede - indremission.dk
Missionsfolk er fast funderede

14.06.2019

Missionsfolk er fast funderede

Det har aldrig været Indre Missions kald at være en magtfaktor, men en vækkerrøst og et vidne for Jesus
Overskriften er hentet fra de to debattører Jesper Bacher og Katrine Winkel Holm fra Tidehverv, som for et års tid siden havde en kronik i Kristeligt Dagblad med overskriften: Tidehverv er radikal kristendom.

    Undervejs i deres kronik, som altså handler om Tidehverv, er der et længere afsnit om forholdet til Indre Mission, som jeg ikke har kunnet glemme. De skrev:

    Vi overlader det trygt til de magelige midtbanegrundtvigianere at foretage et opgør med Indre Mission 50 år efter, at Indre Mission var en kirkelig magtfaktor, som det kostede hår på brystet at foretage et opgør med. I dag er det mere kontroversielt at erkende, som sandt er, at flere missionsfolk er fastere funderet i evangelisk kristendom end tilhængerne af det ynkelige væsen, der kendes som den nye Gud.

Ikke en magtfaktor

Budskabet er, at Tidehverv ikke længere har behov for et opgør med Indre Mission, men derimod anerkender, at missionsfolk står solidt fast på, hvad kristendom er.

    Her siges to ting om Indre Mission. Først at bevægelsen ikke længere er en kirkelig magtfaktor som for 50 år siden. Det er jeg enig i, og jeg er også af den opfattelse, at det ikke nødvendigvis er dårligt. Det har aldrig været Indre Missions kald at være en magtfaktor, men en vækkerrøst og et vidne for Jesus. Deri har vores styrke og betydning som bevægelse været.

    Det andet, der siges, er også tankevækkende, synes jeg: Flere missionsfolk er fastere funderet i evangelisk kristendom end…

    Det, håber jeg, er sandt. Og jeg synes, det forpligter os.

Læste deres bibel

Jeg tror, det har kendetegnet missionsfolk gennem historien, at de læste deres bibel og arbejdede på at stå fast på Skriftens grund og søgte hjælp fra kirkens bekendelsesskrifter, ikke mindst Luthers Lille Katekismus. Det er muligvis også rigtigt, at mange missionsfolk er fastere funderet end så mange andre. Men kendetegner det også missionsfolk i dag, at vi er fast funderede?

    Lad det spørgsmål være os en udfordring, og lad os arbejde på det! Ikke for at få mere magt, men for at stå tydeligere og stærkere med vores vidnesbyrd om verdens frelser.Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter