Nyt år samme mission - indremission.dk
Nyt år samme mission

11.01.2019

Nyt år samme mission

Jeg er overbevist om, at vi i 2019 kommer til at se flere nye og spændende måder at være i mission på
Der er intet nyt under solen for missionsarbejdet i 2019. Vores formål er stadig at lede til Jesus – leve i Ham. Vi ønsker, at flere i Danmark må høre evangeliet og få et personligt møde med Jesus, så det bliver til levende tro. Det betyder dog ikke, at vi også på forhånd ved, hvad Gud vil gøre, eller kender de mange muligheder, vi får givet.

    Vi står i en åndelig virkelighed, hvor missionen dybest set ikke afhænger af os. Kristen mission er åndskamp. Satan har ikke opgivet at holde Kristus skjult for mange eller friste Jesustroende til at vende blikket væk fra ham. I den kamp er det ikke os, der skal sejre. Vi skal derimod holde os til Jesus for at blive bevaret i troen, være redskaber for Helligåndens virke og ære Gud med vores liv.

Flere nye veje for mission

Jeg er overbevist om, at vi i 2019 kommer til at se flere nye og spændende måder at være i mission på – både i de lokale fællesskaber og blandt medarbejderne. Det er mit håb, at Fokus2030 – vi vil forkynde Kristus, og vi vil nå længere ud – ikke kun forbliver ord, men at samtalen i fællesskaber, bestyrelser, bibelgrupper m.fl., må bane vej for nye initiativer. For eksempel ved at bruge det udsendte samtalespil.

 

    Drivkraften må ikke være ”vi skal”, for det skaber kun træthed. Vi må heller ikke lade os lamme af ”vi kan ikke rigtig noget”. Men vi har en befaling om at give de gode nyheder videre, og det giver nye kræfter at opleve det under, at et menneske bliver omvendt og lever med Jesus. Min erfaring er, at det giver hele missionsarbejdet mening og perspektiv.

    Også i 2019 vil Indre Mission være en vækker-røst i Danmark.

Mission i hovedbestyrelsen

I den kommende uge samles hovedbestyrelsen nogle dage i København. Vi vil bl.a. sætte fokus på, hvad vi som bestyrelse forstår ved mission, og hvad der aktuelt er vores ansvar og opgave. Hvordan skaber vi de bedste rammer for mission? Hvordan er vi en aktiv medspiller for mission i det folkekirkelige og i mange andre relationer, så flere lærer Jesus at kende?

 

    Bed for hovedbestyrelsen og mødet. Bed om, at mennesker i 2019 kommer til tro på Jesus. Det gælder evigheden.Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter
Få vores nyhedsmail med: