Økonomien sætter loftet - indremission.dk
Økonomien sætter loftet
01.12.2017

Økonomien sætter loftet

Flere af os har fortsat mulighed for at overveje, hvordan vi kan støtte mere mission i Danmark
Vi tager hul på den sidste måned i året. Det er tiden, hvor mange af os grunder over det forgangne år.

    I den forbindelse fyldes jeg med taknemmelighed over at være en del af bevægelsen Indre Mission. Vi har gennem 2017 - både lokalt og på landsplan – mødt en stor gavmildhed. Mange beder! I klubber og ved møder og arrangementer gøres en kæmpe indsats til fælles glæde. Og jeg oplever, at der økonomisk gives rundhåndet. I fællesskab løfter vi den mission, der er vores: Lede til Jesus – Leve i Ham.

Frimodighed frem mod 2018

Den indsats, der på mange forskellige måder er ydet gennem 2017, giver frimodighed til at kigge frem mod 2018. Det er vores mål, at flere må lære Jesus at kende som frelser og herre. Det mål skal vi holde for øje i vores prioriteringer.

    Lokalt og på landsplan, i det personlige møde og på de sociale medier, i arbejdet blandt børn og i arbejdet blandt seniorer osv. er vi alle med til at yde en mangfoldig indsats for at forkynde Kristus.

    Tak til dig, der gennem året har været med til at skabe det økonomiske grundlag for, at vi har kunnet fastholde og udvikle indsatsen i IM på landsplan. Faktisk har vi gennem 2017 udvidet med flere tiltag og lønnede medarbejdere sådan, at flere igen er købt fri til på fuld tid at forkynde Jesus som verdens frelser.

Ideerne er mange

Samtidig er jeg overbevist om, at der fortsat er flere af os, der har vores gang i IM, der har mulighed for at overveje, hvordan vi økonomisk kan støtte en øget missionsindsats i Danmark. Der findes ikke et loft for indsatsen fra IM. Antallet af medarbejdere, arrangementer og tiltag, der skal nå mennesker med evangeliet, er alene sat af vores økonomiske formåen.

    Jeg sidder nogle gange i sammenhænge, hvor pengene er mange, men ideerne er få. I IM er det lykkeligvis omvendt. Her er ideerne og viljen til mission større end vores økonomiske formåen. Derfor beder jeg også frimodigt om en god julegave til missionsindsatsen i Danmark.

Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 48.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter