Præsteløftet må tages alvorligt - indremission.dk
Præsteløftet må tages alvorligt
22.01.2016

Præsteløftet må tages alvorligt

Vi har brug for at få afskaffet den selvbestaltede "præstefrihed" og fastholde præsteløftets rammer for forkyndelsen
Så er der atter grøde i den folkekirkelige debat. For et års tid siden var det om noget så centralt i den kristne tro som Jesu opstandelse. På det seneste har det bl.a. handlet om reinkarnation med udgangspunkt i sagen om Vig-præsten. Nok afvises denne lære officielt, men det er åbenbart stadig muligt at gøre sig til talsmand for den og samtidig fungere som præst i en evangelisk-luthersk kirke.

    I rummelighedens navn gives der plads til mange tolkninger af Bibelen og bekendelsen. Klassisk kristendom betragtes af mange som radikal kristendom, der kun skal tåles. Og hvad der er direkte på kollisionskurs med kirkens grundlag, gives der plads til i den frie tolknings navn.

Et afgørende møde

Forpligtelsen på præsteløftet og forståelsen af det synes uklar. Det er ikke nyt. I 1885 blev "Odense-mødet" afholdt i missionshuset Bethania, hvor over 500 troende lægfolk og præster samledes. Målet var at komme med en udtalelse til regeringen om en række konkrete forhold, som ville skabe endnu større splittelse, hvis de blev indført i kirken. Det drejede sig ikke mindst om "præstefrihed" ved præsteløftet, som en bred del af kirken ville have.

    Mødet fik en afgørende betydning for, at denne præstefrihed ikke formelt blev godkendt med ret til egen tolkning, selvom praksis siden kan opleves sådan.

Rummelighed har grænser

Tidl. chefredaktør ved Ekstra Bladet, Sven Ove Gade, beskriver i en kronik i Jyllands-Posten 13. januar, hvordan folkekirken er blevet en legeplads, og at præsteløftet for nogle præster synes at være ligegyldigt. Han henviser til Kierkegaard, som ville have sagt "pjat" om disse levebrødspræster.

    Vi har brug for at få afskaffet den selvbestaltede "præstefrihed" og fastholde præsteløftets rammer for forkyndelsen. Hvis biskoppernes nye teologiske konsulenter er en hjælp til at rådgive biskopper hertil og opruste et myndigt lægfolk, så finder jeg det positivt. Men vi har også brug for at få en samtale om, hvad rummelighed betyder.

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 3.Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter