Sund kristendom - indremission.dk
Sund kristendom
22.09.2017

Sund kristendom

Vi skal sige et stort ja til evangelisk-luthersk kristendom
Hvorfor blive ved med at fastholde, at Indre Mission er en evangelisk-luthersk bevægelse? Hvorfor sige nej tak til den inspiration, der kan ligge i at samarbejde med forkyndere fra en anden kirkebaggrund?

    På Hovedbestyrelsens seneste møde i Holstebro drøftede bestyrelsen den udfordring, som vi kender i dag og har kendt i hele Indre Missions historie, nemlig udfordringen fra forskellige åndelige strømninger fra kirkeretninger, der bekender sig til en anden kristendomsforståelse end den evangelisk-lutherske.

Væsentlige forskelle

En af udfordringerne er, at vi ikke alle er enige om, at der er væsentlige forskelle på en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse og den forståelse af kristendommen, som vi for eksempel møder i kirkesammenhænge, der bygger på et baptistisk dåbssyn.

    Det er vigtigt at holde fast ved, at vi hører sammen som brødre og søstre med enhver, der tror på Jesus som Guds søn og vores frelser ved hans død og opstandelse for os. På tværs af kirkeskel og forskelle i kultur og sprog.

    Men for mig er det væsentligt at kunne sige et stort JA til den evangelisk lutherske kristendom. Jeg tror, den er sund og bibelsk. Det har stor betydning at kunne hvile i, at det Gud har givet mig i dåben, det står fast. Det kan jeg vende tilbage til og holde mig til. Gud har gjort mig til sit barn og har skænket mig alt ved troens fællesskab med Jesus. Det duer hverken at sætte spørgsmålstegn ved, om det er nok eller at lytte til dem, der siger, at der skal mere til.

    Vi må holde fast ved, at det Gud siger i sit ord, det kan vi bygge på og regne med til enhver tid. Det er helt afgørende i en tid med stor forvirring og søgen efter åndelige erfaringer og oplevelser.

Sårbare

I vores tid læser vi ikke meget i vores bibel. Der er endnu færre, der søger hjælp og afklaring i vores kirkes bekendelsesskrifter. Begge dele gør os sårbare.

    Lad reformationsjubilæet blive anledning til at læse eller genlæse Luthers lille Katekismus eller nogle af de bøger, som vil hjælpe os med at tilegne os den rige reformatoriske arv.

Peter Nord Hansen
Vicegeneralsekretær i Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 38.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter