Umuligt at være værdineutral - indremission.dk
Umuligt at være værdineutral
07.04.2017

Umuligt at være værdineutral

Må vi ikke frit udtrykke vores værdier, mister vi rummeligheden og evnen til at respektere hinanden
Er det neutrale menneske en reel mulighed? Det ser ud til at nogle tænker sådan. For eksempel når der i Region Syddanmark arbejdes med forslag om at forbyde sundhedspersonale at gå med synlige religiøse, politiske og ideologiske symboler.

    Det er ikke det første område, hvor der er ønske om den slags neutralitet. I den konkrete sag kan der siges for eller imod, men tanken om, at vi som enkeltpersoner kan fremstå værdineutrale og skal gøre det, er urealistisk. Når to mennesker mødes vil det aldrig ske i et neutralt rum uden værdibærende elementer.

Et samfund uden åndsfrihed

I et samfund, hvor der ikke er plads til at markere og profilere sine værdier, mister vi noget af det bærende for et demokratisk samfund. Det bliver et samfund uden åndsfrihed.

    På vores uddannelsesinstitutioner har vi tidligere haft en lang og god tradition for, at både marxister og Konservativ Ungdom markerede sig tydeligt og i samme rum. Det skabte dynamik i dannelsen af de unge, der lærte at rumme uenigheder. Det skabte forståelse for forskellighed.

Mister rummelighed

Hvis vi i sekularismens og demokratismens navn undertrykker forskellighederne i religiøse, politiske og ideologiske syn, vil det få indflydelse på vores rummelighed og evne til at respektere hinanden. Det vil også gå ud over evnen til at rumme og anerkende kristne værdier i vores samfund. Hvis denne tænkning fortsætter og kommer til at præge vores love, administrationen i kommunerne, friheden på gymnasierne osv., vil det få fatale konsekvenser for åndsfriheden i vores land.

    Vi går fra at være oplyste mennesker til at blive indskrænkede mennesker, der kun magter at rumme mainstream holdninger. Derfor skal vi kæmpe for både egne og andres ret til ikke at være neutrale, men udtrykke vores værdier frimodigt og åbent.

Jens Medom Madsen
Generalsekretær i Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 14/15.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter