Vi har grund til stolthed - indremission.dk
Vi har grund til stolthed
11.08.2017

Vi har grund til stolthed

Vi skal fokusere på den positive fortælling og satse på det, vi er sat i verden for
Ved årsmødet blev en ny vision præsenteret. Den lyder: Vi vil forkynde Kristus – Vi vil nå længere ud. Vi ønsker ikke at se Indre Mission som en stationær forening, men som en dynamisk missionsbevægelse.

Genvinde stolthed som bevægelse

Visionen hænger tæt sammen med, hvilket billede af Indre Mission vi ser for os. Er vi mere bevidste om det, har vi også et bedre udgangspunkt for at skabe retning. Det fokus vil vi have i bestyrelsen.

    Overordnet set handler det meget om at få skabt mere stolthed for bevægelsen og det at være en del af Indre Mission. For måske har vi for lidt stolthed!

    Der kan være mange grunde til, at nogle gennem tiden ikke har oplevet sig stolte over at være en del af Indre Mission. Andre sammenhænge har formået at tiltrække missionsfolk, måske fordi de oplevede at savne noget i Indre Mission. Desuden er et automatisk foreningstilhørsforhold stærkt på retur og har gennem en del år også sat sine spor i Indre Mission.

    Uanset grunden er det vigtigt, at vi øver os i at være selvkritiske og bevidste. Det handler blandt andet om, at vi både sammen og hver især fokuserer på den værdi og betydning, som Indre Mission kan have, og derfor vælger Indre Mission aktivt til.

    Fremadrettet skal vi fokusere på den positive fortælling. Der sker så meget i Indre Mission, som jeg glæder mig over, og som gør mig stolt over at høre til her. Vi skal stræbe efter at gøre det, vi er sat i verden for – og gøre det godt! I det lys håber jeg, at vores vision er med til at forny stoltheden for vores bevægelse.

Et fælles ansvar

Når vi til september inviterer til hovedbestyrelsesmøde med mulighed for at bringe forslag til dagsordenen, er det med håb om, at mange ser muligheden for at arbejde med på denne vision. Vi har brug for et medlevende engagement og et fælles ansvar for fremtidens Indre Mission. Og vi håber, at drøftelserne og samværet ved bestyrelsesmødet vil være med til at give visionen liv og at lade en sund stolthed vokse frem.

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 32.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter