Vi vil ikke være tavse - indremission.dk
Vi vil ikke være tavse
09.06.2017

Vi vil ikke være tavse

Indre Mission bindes sammen af en fælles tro og et fælles mål, ikke af fælles holdninger
Årsmødet i Skjern samler igen mange af Indre Missions venner. Midt i det vidtforgrenede missionsarbejde er vi ”på vej sammen” med forkyndelse og fællesskab i fokus. Det er troen på Jesus, der forener os.

Enhed ikke lig med enighed

Det betyder ikke, at Indre Mission er uden holdninger til andre aktuelle spørgsmål af kirkelig, etisk og samfundsmæssig art. Men vores enhed består ikke i, at vi er enige i alle forhold.

    Det er en dobbelthed at være bevidst om. For det første må ledelsen balancere sine tilkendegivelser både indadtil i bevægelsen og udadtil som en aktiv røst i kirkelivet og samfundet. For det andet må vi alle give plads til uenighed og forskellige synspunkter, have en åben debatkultur og vove at skærpe hinandens holdninger. Vi har et ansvar både i åndelige sager og som kristne samfundsborgere.

Uansvarlig tavshed

Vi bestemmer ikke altid dagsordenen selv. Eksempelvis har jeg jævnligt mødt den påstand, bl.a. hos nogle biskopper, at vi missionsfolk er meget optaget af det seksuelle og af køn og nærmest ikke forholder os til andre ting. Mit svar til dem har været, at hvis de ikke kæmpede så ihærdigt for at fremme ubibelske forhold og vejlede mod Guds ord om ægteskab, seksualitet m.v., havde vi andre slet ikke behov for at tale så tydeligt her.

    Men hvad med andre forhold? Klima, økonomi, islamkritik, synet på flygtninge, blasfemiparagraffen, socialt ansvar, nødhjælp, terror, menneskesyn osv. Hvorfor sige noget om det ene, men ikke det andet? Hvornår skal vi tale, og hvornår skal vi være tavse og hævde, at det ikke direkte har noget med Bibelens ord at gøre? Bør vi ikke modvirke sekularisering?

    Efterhånden som etikken fylder mindre på den politiske dagsorden, er kirker i Vesten i stigende grad trådt ind som samvittighed for samfundet. Der er et moralrum, som er blevet mindre befærdet i de sidste par årtier. Her er kirken ved at melde sig på banen, også i Danmark.

    Udfordringen er, at vi ikke bliver politiske, men vi vil heller ikke være tavse.

Hans-Ole Bækgaard
Formand for Indre Mission

Indlægget har været bragt som leder i Indre Missions Tidende nr. 23.

Se tidligere blogindlæg på indremission.dk/blogIndre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter