Inspiration til fællesskaber - indremission.dk
Inspiration til fællesskaber

Inspiration til fællesskaber

I denne tid har vi ikke mulighed for at være sammen, som vi plejer. Vi er derfor nødt til at tænke i nye muligheder for at dele det, vi har til fælles og som binder os sammen på trods af den fysiske afstand. 

Her på siden har vi samlet en række ideer til netop det. Vi vil løbende opdatere siden med nyt. Har du en idé, der fungerer godt hos jer, så kontakt os endelig, så vi kan få den med på listen.

Har du en god idé?


Kom. konsulent

Dorthe Lindbjerg

T: 82 27 12 02
E: Send mail

Læs mere


1. Flyt møderne online

Programmet for den kommende tid er på plads - vi kan bare ikke mødes, eller kan vi? I tiden med corona er vi blevet introduceret til en række nye værktøjer, der gør det muligt at være sammen på afstand. Her er fem forslag til, hvad I kan gøre: 

Gennemfør programmet online

Kontakt forkynderen som alligevel skulle være kommet og spørg om vedkommende har lyst til at mødes med jer online. Opret mødet i et online program og send linket til forkynderen og de øvrige i fællesskabet. Læg et kort program f.eks. med velkomst, bøn, forkyndelse, meddelelser og plads til vidnesbyrd. 

Se en video eller lyt til en podcast sammen

imedia.dk finder du et arkiv med forkyndelse og undervisning på video og en række podcasts. Vælg det indhold, I gerne vil dele og aftal et tidspunkt, hvor I mødes via et online program i større eller mindre grupper for at følge op. Forbered et oplæg til samtale - eller brug det samtaleark som allerede er lavet ifbm. undervisningsvideoerne på imedia.dk.

 

ProgramMaks antalKan planlæggeKræver kontoBemærk
Skype100JaNej
Jitsii50JaNej
Zoom100JaJa (ikke for deltager)Maks. 40 min.
Teams300JaJa (ikke for deltager)Maks. 60 min.
Google Meet100JaJa Maks. 60 min.
Telemødet.dkIngenJaNejKun lyd, koster alm. telefontakst


Optag en andagt eller et vidnesbyrd på video

Bed forkynderen, der skulle have besøgt jer, eller en fra jeres fællesskab om at optage en andagt eller et vidnesbyrd på video. Her kommer man langt med en mobiltelefon eller et alm. kamera. Del videoen via mail eller i jeres Facebookgruppe.

Lav en online mødeaften

Optag en mødeaften i missionshuset med forkyndelse, sang og øvrige indslag. Livestream det på jeres alm. mødetidspunkt eller optag det på forhånd og del det på jeres Facebookside eller YouTube f.eks. som en premierevideo på det tidspunkt I normalt mødes. De kræver, at I engager nogle af jeres tekniske frivillige. Husk sundhedsmyndighedernes vejledning, når I mødes for at optage sammen.

I er velkomne til at kontakte Asbjørn eller Dorthe i Indre Missions kommunikationsafdeling, for at høre mere om, hvad det kræver ift. teknik, rettigheder og distribution at lave møder online. 

Arranger et drive-in møde

Undersøg mulighederne for at lave et drive-in arrangement f.eks. i samarbejde med andre i jeres område. Kontakt evt. andre, der har lavet lign. arrangementer for at få inspiration til det praktiske, samt hvem man skal kontakte for at få de nødvendige tilladelser. 

2. Hold bibelstudie via skærm eller telefon

Det vil altid være det mest optimale at sidde overfor hinanden og have de gode samtaler, men vi behøver ikke vente, til det igen er muligt. Indstil jer på en anderledes mødeform og tilrettelæg jeres møde, så det passer bedst muligt til det medie, I har valgt (se forslag til medier under pkt. 1). 

  • Aftal et tidspunkt - evt. lidt oftere og i kortere tid end I plejer
  • Vælg en ordstyrer, der finder et oplæg, I kan arbejde med og guider jer igennem mødet
  • Hav kaffen klar og begynd med en tjek in runde
  • Arbejd med oplægget (fx bibeltekst, studieoplæg eller video)
  • Brug tid på at bede sammen

 

 

3. Vær sammen på nye måder

Selv om vi ikke kan mødes til aktiviteter, har vi stadig mulighed for at holde kontakten. 

Sæt frekvensen for jeres nyhedsmail op

Send f.eks. en ugentlig mail med en henvisning til et online møde, et forslag til en andagt, en hilsen fra en i fællesskabet (f.eks. på video), seneste nyt om coronaens betydning for jer, eller et link til søndagens gudstjeneste.

Lav en telefonkæde

Brug adresselisten eller lad folk tilmelde sig en ny liste til formålet. Snak f.eks. sammen ud fra en fast skabelon, hvor I taler om, hvordan det går, deler et skriftsted og beder fadervor sammen. Den, der er blevet ringet op, ringer så videre til den næste på listen.

Send en SMS-hilsen 

Skriv en hilsen til alle på adresselisten eller til f.eks. kontaktpersonerne for bibelgrupperne, der så sender beskeden videre til resten af gruppen.

Brug jeres Facebookgruppe

Del f.eks. hilsner og inviter til at dele oplevelser med hinanden, tips til online forkyndelse og seneste nyt fra missionshuset eller Indre Mission på landsplan.

Mød hinanden udenfor

Arrangementer, der er organiseret af den lokale bestyrelse, må samle op til 50 udendørs. Planlæg møder i en have, en gåtur i skoven eller fællessang med andagt omkring bålet på P-pladsen.

Benyt jer også af muligheden for at samles op til 10 personer i privat regi udendørs. Indendørs er rammen stadig 5 personer.

Følg sundhedsmyndighedernes vejledning og huske at holde afstand og undgå fælles kontaktflader.

4. Bak op om gudstjenesterne

Kirkerne er underlagt en del restriktioner, men nogle holder stadig gudstjenester i kirken. Andre sender deres gudstjeneste online. Undersøg mulighederne i jeres område og del det gerne med de andre i fællesskabet.

Enkelte kirker optager normalt prædikenerne og gør dem tilgængelige online f.eks. som podcast. Se mere på imedia.dk/vi-anbefaler

5. Specielt for bestyrelsen

I en tid som denne er det specielt vigtigt, at I som bestyrelse er opmærksom på fællesskabet. I står først for ift. at tænke i initiativer, der kan hjælpe fællesskabet med at bevare kontakten, dele tro og være sammen på nye måder. 

Informer om coronaens betydning for jeres aktiviteter

Brug de kanaler I har til rådighed i jeres fællesskab (nyhedsmail, Facebook o.l.) til jævnligt at orientere om, hvordan I forholder jer til situationen, og hvordan planen ser ud for den kommende tid.

Inspirer med ideer til at holde kontakt, være sammen og dele tro på nye måder. Lad jer inspirere af ideerne ovenfor. 

Vær specielt opmærksom på de svage i jeres fællesskab

Hjælp til at der bliver taget sig af de ældre, syge og ensomme, som kan have det ekstra svært i denne tid. Find inspiration under Omsorg i en coronatid

Hold kontakt til udvalg og frivillige

Sørg for at de, der har opgaver i jeres fællesskab er orienteret om, hvilke konsekvenser situationen har for deres tjeneste. Opfordre udvalgene til at fortsætte deres arbejde online, der hvor det giver mening.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter