Arranger teltmøder - indremission.dk
Arranger teltmøder

FAQ til arrangører af teltmøder

Teltmøder er en koncept, som samler mange mennesker hver sommer. Det er en unik mulighed for at gøre opmærksom på det lokale arbejde og samle både kendte ansigter fra missionshuset og folk i området, som er nysgerrige på at høre mere. 

Indre Missions teltudvalg drømmer om at nå ud til endnu flere steder i Danmark. De er parat med materiel og hjælp til dem, der ønsker at afprøve mulighederne med det mobile missionshus.

Hvad kræver det at holde teltmøder?

Det er vigtigt at have gjort sig nogle tanker om, hvordan I vil bruge teltet, og hvem I gerne vil nå med arrangementet: 

 • Hvilke muligheder ser vi i vores by for mission?
 • Hvad er den primære målgruppe?

Dernæst skal I være i stand til at trække på nogle af de frivillige i jeres fællesskab til at hjælpe med det praktiske. Det kan f.eks. være

 • Planlægning af aktiviteter
 • Hjælp når teltet stilles op og tages ned
 • Nattevagter
 • Kaffe og andre praktiske opgaver i forbindelse med aktiviterne

Hvilket udstyr har vi til rådighed? 

Indre Mission har et alsidigt teltmateriel med mange muligheder.

De store telte med to eller flere master har god plads til aktiviteter og mulighed for at indrette med cafeborde, stole, scene, lyd, teknik m.m.  

Mindre telte i forskellig størrelser. De såkaldte rammetelte er på f.eks. 9 x 9 meter, men kan gøres både større eller mindre. De kan stilles op på asfalt eller fliser. 

Der følger en medarbejder med teltet. Han kommer med det, der er brug for til indretning f.eks. stole, evt. scene, teknik, lys osv. Medarbejderen deltager gerne i et opstartsmøde for at drøfte mulighederne.

Hvor placerer vi teltet?

Find et central sted i byen. Overvej hvor mennesker færdes naturligt. Kunne det være i en bypark, et byområde nær gågaden eller i nærheden af et stort boligområde? Vores teltmedarbejdere har erfaringer med ansøgninger og godkendelser ifbm. placering og opstilling.

Hvordan bruger vi teltet bedst?  

På baggrund af erfaringer fra andre steder har vi samlet en række ideer til aktiviteter i og ifbm. teltet:

 • Hold møder med fokus på, at alle kan være med og forstå, hvad der sker
 • Inviter teamet SnakTro og sæt fokus på dialogen med mennesker, der ikke normalt kommer i missionshuset
 • Inviter Søndagsskolernes Evigglad og gør en ekstra indsats for børnene i området
 • Hold åbent telt hele dagen og slut af med aftencafe
 • Invitere dagplejer, børnehaver og skoler på besøg
 • Hold koncerter i teltet  

Hvordan får vi mere at vide?

Hvis I kan se mulighederne ved et arrangement med Indre Missions telte, er I velkomne til at kontakte Carsten Mikkelsen, der er formand for teltudvalget:

Carsten Mikkelsen
Formand for teltudvalget

Tlf.: 28586760
carsten.mikkelsen(at)indremission.dk

 

 

 

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter