Frimodig forkyndelse - indremission.dk
Frimodig forkyndelse

Frimodig forkyndelse

Målgruppe: Medarbejdere i Regionerne, der enten ikke har været i gang så længe eller af anden grund kunne have glæde af et sådant kursus

Mentorer: Det er afgørende, at kurset indgår i en sammenhæng, hvor hver enkelt deltager har en mentor, man kan spille sammen med under og efter kurset, så de respektive mentorer skal findes inden kurset påbegyndes.

Kursusleder:

Ungdomskonsulent Nanna Forum Dideriksen og Undervisningskonsulent Sprint Korsholm.

Indhold i kurset:

Kurset har fire ben at stå på, her nævnt i ikke-prioriteret rækkefølge mht hvor meget tid hver enkelt ben får.

1.    Faglig hjælp til det at forkynde: grundprincipper, forberedelse, arbejdsredskaber, kommunikationsteori, mm.

2.    Frimodighed til at forkynde: om vores mandat til at forkynde, om Guds ord og Guds Ånd, om at afstemme forventningerne (mine egne, min arbejdsgivers, Guds og tilhørernes), mm

3.    Mentorforløb – hvordan gør man det på en god måde?

4.    Tid og anledning til at kursisterne kan dele deres tanker og følelser og erfaringer med hinanden – og måske opbygge et lille netværk for dem af dem, der vil være med i det fremover.

Kursussted:

Hvis Corona-situationen tillader det, bliver det på indre Missions Hus. Ellers må vi finde en anden løsning.

Tidsramme: Blok 1: 10.00 – frokost. Blok 2: Efter frokostpausen indtil kaffepausen. Blok 3: Indtil aftensmad, der er afslutning på kursusdagen.

 

Første dag: 2.marts 2021

Blok 1:  Velkommen. Præsentationsrunde, kort intro til hele kurset.

Frimodig forkyndelse. Vi ser nærmere på: ”Forkyndelse”, ”Kald” og ”Frimodighed”

Blok 2:  Vi er alle på vej. At være på vej – også som forkynder. At skabe frimodighed undervejs.

Mentorskabet I. 3 modeller som baggrund for samtalerne i mentorskabet.   

Mentorordningens konkrete udformning.

Blok 3: Kommunikation. Teori og praksis.

Forkyndelsens praktiske sider. Forberedelse. Manuskript.

Intro til de forskellige mulige workshops på anden og tredje dag.

 

Anden dag: 13. april 2021

Blok 1:  Er jeg god nok?

Blok 2:  Mentorskabet II samt Alternative møder.

Blok 3:  Konkrete workshops

 

Tredje dag: 27. april 2021

Blok 1:  Hør Herrens ord til frimodighed! Forkyndelse til jer forkyndere.

Blok 2:  Konkrete workshops

Blok 3:  Afrunding, Mentorskabet III.          

              Forbøn, evaluering.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter