Seniorarbejdet i Region Aarhus - Region Aarhus
Det gør vi · Seniorarbejdet i Region Aarhus

Seniorarbejdet i Region Aarhus


Mange ser frem til seniortiden efter et endt arbejdsliv. Nogle ser frem til tiden med længsel, mens andre frygter den. Nu kom dagen endelig, hvor jeg blev fri for alle forpligtelserne - eller også savner jeg måske stadigvæk et aktivt liv. Måske frygter jeg at komme til at sidde alene og mure mig selv ind.

Indre Missions Seniorarbejde ønsker at være et tilbud, hvor fællesskabet og forkyndelsen sættes i højsædet, og hvor du har mulighed for at møde nye mennesker.

I Indre Mission Region Aarhus er der særlig fokus på 3 tilbud, som du kan læse om herunder. Derudover tager vi aktiv del i Indre Missions Seniorarbejde på landsplan.

   Se regionskalenderen for datoer

    Stjernen
      Vejlby Centervej 46
      8240 Risskov

For mere information om seniorarbejdet i Region Aarhus kontakt misisonær Anders Medom Mølleskov Madsen, Tlf. 2929 5177

E-mail: anders.mmm(at)indremission.dk


Hvad er Liv&Tro?

Et fællesskab af mennesker, som alle er midt i livet og derover, mødes den sidste mandag aften i hver måned. Aftenerne er med fokus på Bibelen. At dele livet og troen med hinanden under stille og rolige former, at leve med Bibelens ord og tanker, at synge sammen, tale sammen og dele glæder og sorger. Det er et åbent tilbud for alle i den modne alder.

Program for Liv & Tro

31. august

Emne: Fadervor
Taler:Ole Larsen, pastor emeritus

28. september

Emne: Trosbekendelsen
Taler:Ole Larsen, paster emeritus

26. oktober

Emne: Jesus - drivkraften til et liv i kærlighed
Taler: Henrik Alex Jensen, pensioneret missionær

30. november

Emne: Daniels Bog
Taler: Jens Bækgaard Dahl, missionær


Hvad er Åbne Eftermidadge?

Den anden og fjerde onsdag eftermiddag i hver måned er der fra kl. 14.30 en levende snak og god stemning. Der deles både sjov og alvor med hinanden omkring det dejlige kaffebord i Missionscenteret Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov. En flok seniorer og ældre deler både liv og tro og efter kaffen er der f.eks. bibelgennemgang, forkyndelse, sang, historie og eftermiddagene rundes af ca. kl.16.15.

Program for Åbne Eftermiddage

26. augustEftermiddag med kaffe, tale og sang
v/Peter Friis Olesen, Aarhus
9. septemberEftermiddag med besøg af:
Pensioneret missionær Villy Sørensen, Hammel
23. septemberEftermiddag med besøg af:
Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen, Aarhus
14. oktoberVores egen eftermiddag
28. oktoberEftermiddag med besøg af:
Maria og Svend Sørensen, Kasted
Sangeftermiddag
11. novemberBibeleftermiddag:
v/ Georg Kjeldsen, Aarhus
Emne: ”Esajas – hvordan gik det så? (2. del)”
Indsamling til Dansk Armeniermission
25. novemberEftermiddag med kaffe, tale og sang
v/ Johannes Christoffersen, Aarhus
9. decemberAdventsafslutning
Velkommen til en hyggelig eftermiddag.

Hvad er Formiddagscafé?

Den 1. og 3. onsdag i hver måned er der Formiddagscafé i Missionscenteret Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov.

Vi begynder kl. 9.30 med en sang og en bøn. Herefter er der hygge med kaffe, snak, spil, strikning og hvad man nu ellers finder på. Kort sagt: Tid til at være sammen. Vi slutter kl. 12.00.

Ønsker du kørsel til og fra Stjernen, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til missionær Anders Medom Mølleskov Madsen (se toppen af siden).

Du kan i Regionskalenderen se, hvornår der er Formiddagscafé.


Seniorrådet i Region Aarhus

Seniorrådet i Region Aarhus står bag arrangementerne og består af 5 personer i regionen, der gerne vil:

  • at endnu flere seniorer må møde Jesus og lære ham at kende
  • skabe netværk blandt seniorer i Aarhus, hvor den enkelte må føle sig set og værdsat
  • gennem forskellige tilbud fokusere på og praktisere den personlige vidnesbyrd om Jesus og vise hinanden omsorg
  • gøre seniorarbejdet og de tilbud, vi har i Aarhus, kendte
  • skabe en kultur, hvor vi alle må blive mere bevidste om vigtigheden af og i praksis dele ud af vores tro og invitere til aktiviteter
  • opmuntre flere seniorer til at påtage sig en frivillig tjeneste
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter