Seniorarbejdet i Region Aarhus - Region Aarhus
Det gør vi · Seniorarbejdet i Region Aarhus

Seniorarbejdet i Region Aarhus


Mange ser frem til seniortiden efter et endt arbejdsliv. Nogle ser frem til tiden med længsel, mens andre frygter den. Nu kom dagen endelig, hvor jeg blev fri for alle forpligtelserne - eller også savner jeg måske stadigvæk et aktivt liv. Måske frygter jeg at komme til at sidde alene og mure mig selv ind.

Indre Missions Seniorarbejde ønsker at være et tilbud, hvor fællesskabet og forkyndelsen sættes i højsædet, og hvor du har mulighed for at møde nye mennesker.

I Indre Mission Region Aarhus er der særlig fokus på 3 tilbud, som du kan læse om herunder. Derudover tager vi aktiv del i Indre Missions Seniorarbejde på landsplan.

   Se regionskalenderen for datoer

    Stjernen
      Vejlby Centervej 46
      8240 Risskov

For mere information om seniorarbejdet i Region Aarhus kontakt regionsleder Kristian Lindholm, Tlf. 2173 5880

E-mail: kristian.lindholm(at)indremission.dk


Hvad er Liv&Tro?

Et fællesskab af mennesker, som alle er midt i livet og derover, mødes den sidste mandag aften i hver måned. Aftenerne er med fokus på Bibelen. At dele livet og troen med hinanden under stille og rolige former, at leve med Bibelens ord og tanker, at synge sammen, tale sammen og dele glæder og sorger. Det er et åbent tilbud for alle i den modne alder.

Program for Liv & Tro

30. august

Emne: Retfærdighed, skyld og straf...
Taler:Helge Moore Pedersen, pastor emeritus

27. september

Emne: Fadervor set med mellemøstlige øjne
Taler: Johane Ettrup Brande, tværkulturel medarbejder i Indre Mission

25. oktober

Emne: Noget om det kristne håb
Taler: Pastor Emeritus Esper Thidemann Nielsen

29. november

Emne: Kvinder i Bibelen
Taler: Ruth Worm, fritidsforkynder i Indre Mission


Hvad er Åbne Eftermidadge?

Den anden og fjerde onsdag eftermiddag i hver måned er der fra kl. 14.30 en levende snak og god stemning. Der deles både sjov og alvor med hinanden omkring det dejlige kaffebord i Missionscenteret Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov. En flok seniorer og ældre deler både liv og tro og efter kaffen er der f.eks. bibelgennemgang, forkyndelse, sang, historie og eftermiddagene rundes af ca. kl.16.15.

Program for Åbne Eftermiddage

25. augustEftermiddag med besøg af missionær Egild Kildeholm Jensen.
Emne: "Det kristne håb" - 1. Pet. 1,3
Der vil være indsamling til Indre Mission
 
8. septemberEftermiddag med kaffe, tale og sang.
Tidligere skoleleder Georg Kjeldsen står for eftermiddagen.
 
22. septemberEftermiddag med besøg af Jørgen Knudsen, der er tidligere missionær i Indre Mission og i dag ansat som sømandsmissionær.
Der vil være indsamling til Sømandsmissionen
 
13. oktoberEftermiddag med kaffe, tale og sang. Peter Friis Olesen står for eftermiddagen.
 
27. oktoberEftermiddag med kaffe, tale og sang. Knud Dalsgaard Hansen står for eftermiddagen.

10. novemberBesøg af professor emeritus Peter V. Legarth. Emnet er "Karen Jeppe - Armeniens moder".
Der er indsamling til Dansk Armeniermission.
 
24. novemberEftermiddag med kaffe, tale og sang
v/Gerorg Kjeldsen
 
8. decemberAdventsafslutning
Velkommen til en hyggelig eftermiddag.

Seniorrådet i Region Aarhus

Seniorrådet i Region Aarhus står bag arrangementerne og består af 5 personer i regionen, der gerne vil:

  • at endnu flere seniorer må møde Jesus og lære ham at kende
  • skabe netværk blandt seniorer i Aarhus, hvor den enkelte må føle sig set og værdsat
  • gennem forskellige tilbud fokusere på og praktisere den personlige vidnesbyrd om Jesus og vise hinanden omsorg
  • gøre seniorarbejdet og de tilbud, vi har i Aarhus, kendte
  • skabe en kultur, hvor vi alle må blive mere bevidste om vigtigheden af og i praksis dele ud af vores tro og invitere til aktiviteter
  • opmuntre flere seniorer til at påtage sig en frivillig tjeneste
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter